Tag Archives: การฟัง

เรือจ้าง สายน้ำ และการฟังของเรา

เช้าวันที่สามของการอบรมคิดกระบวนระบบ เรานั่งสมาธิ หลับตา กายนิ่ง เพื่อนำพาใจให้สงบ เมื่อกายและใจนิ่งสักพัก ทีมพี่เลี้ยงอ่านความบางตอนจากวรรณกรรมคลาสสิก “สิทธารถะ” โดย เฮอร์มานน์ เฮสเส ความตอนที่เลือกมาอ่าน คือ “คนแจวเรือจ้าง” เป็นการพบกันและสนทนาระหว่าง สิทธารถะกับวาสุเทพ ชายแจวเรือจ้าง หลังจากนั้น ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่ได้รับจากการฟังข้อความนี้ เราคิดว่าเรารู้แลมองคนทะลุ เวลาใครพูดอะไรให้เราฟัง เรารีบสอน บอก ด้วยความหวังดี แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นในทางตรงกันข้าม ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า เราต้องฟังอย่างวาสุเทพ สะกิดใจการฟังสายน้ำ ตัวเองได้ประสบการณ์จากน้ำ เมื่อวานลงเล่นน้ำและทดลองทำท่าไทเก๊กที่อาจารย์ฉั่ว (ศรชัย) สอน รู้สึกว่า สายน้ำสัมพันธ์กับเรา สายน้ำมีคลื่นพลัง ทำให้เรานิ่ง เหมือนกับเราส่งถ่ายพลังซึ่งกันและกัน ความเคลื่อนไหวของพลังในตัวเราถ่ายทอดสู่น้ำและน้ำสู่เรา ในฐานะนักทำงานทางสังคม เราเรียนรู้เข้าใจพลังการฟังอยู่แล้ว … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment