เล่นให้ (งาน) สำเร็จ

20161110_162734

ในการอบรมภาวะผู้นำองค์กรสมัยใหม่ ผู้เข้าอบรมวัยกลางคนหลายคนตาเป็นประกาย เมื่อได้ต่อเลโก้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ บางคนก็สนุกกับการปั้นดินน้ำมันเป็นรูปคน เกาะ เรือ บางคนก็กำลังวาดรูปร่างคนบนกระดาษ เหมือนจะทำตุ๊กตากระดาษ — บรรยากาศในห้องอบรมหลักสูตรการคิดด้วยมือ (Design Thinking and Prototyping) พาทุกคนกลับไปเป็นเด็ก ยิ้ม หัวเราะ เล่นสนุก และแน่นอน เรียนรู้บทเรียนสำคัญหลายเรื่องที่ได้จากการเล่นและลงมือสร้างสรรค์แบบจำลองความคิด

ส่วนหนึ่งของข้อเรียนรู้สำคัญ คือ การคิดด้วยมือช่วยให้เรามีไอเดียดีๆ และมีความสุขในการทำงานร่วมกัน

ความฉลาดของกาย

20161110_150101

โดยมาก เราติดการคิดเชิงวิเคราะห์ พูดแสดงความคิดเห็นกัน โต้แย้ง ถกเถียง แต่สิ่งที่เรายังทำน้อย คือ การคิดด้วยมือ หรือคิดไป ทดลองทำไปด้วย (แบบนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลอง) ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า play and learn เล่น (ทำงาน) และเรียนรู้

เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องปัญญา 3 ฐาน คือ ฐานกาย ฐานใจ และฐานความคิด (สมอง)

การคิดด้วยมือเป็นการใช้ปัญญาฐานกาย ไปพร้อมกับปัญญาฐานความคิดและความรู้สึก (ใจ)

กายมีความฉลาด อย่างที่นักวิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่พิสูจน์มาแล้วมากต่อมากว่า กายของเรามีความทรงจำ กายของเรามีความเฉลียวฉลาด ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดว่า กายมีความทรงจำและชาญฉลาด คือ นักกีฬา ผู้ที่ฝึกศิลปะการป้องกันตัว คนทำอาหาร นักดนตรี ศิลปิน หรือผู้ที่มีทักษะเชิงช่างต่างๆ คนเหล่านั้นทำสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำ แต่กายที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องพาให้ทำสิ่งต่างๆ ได้โดย “ไม่คิด”

ในการอบรมหลักสูตรอื่นๆ ที่ผ่านมา หรือในการเรียนรู้อื่นๆ เราใช้การสนทนา ใคร่ครวญ ซึ่งเป็นเรื่องของความคิด และ ความรู้สึก มาคราวนี้ การอบรมการคิดด้วยมือ ชวนให้เราใช้ปัญญาของกายมาร่วมสร้างสรรค์งานด้วย

ยกตัวอย่างโจทย์ที่อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ให้กับผู้เข้าอบรม เริ่มด้วยโจทย์ง่ายไปสู่โจทย์ที่ท้าทายขึ้นเรื่อยๆ เช่น ให้แบบ (คล้ายกล่องกระดาษ) แล้วให้แต่ละทีมทำชิ้นงานขึ้นมาจากแบบที่ได้รับ โจทย์ต่อไป ไม่มีแบบ คือ ให้แต่ละทีมไปหาวัสดุธรรมชาติมาทำสิ่ง (packaging) ที่จะใช้ใส่ขนม ผลไม้ และที่ท้าทายขึ้น คือ ให้ทำโมเดลภาพวิสัยทัศน์ที่เราปรารถนาในการทำงานในองค์กร หรือโครงการทางสังคม

ผู้เข้าอบรมสนทนากันในทีมที่มาจากองค์กรเดียวกัน หลายทีมสนทนากันเพื่อให้ตกผลึกภาพความฝันที่อยากเห็นจากการทำงาน บางทีมภาพก็ชัด แต่บางทีม ยังไม่แน่ใจว่าภาพนั้นจะเป็นอย่างไรดี

พลังสู่ฝันให้เป็นจริง

20161110_162810การทำภาพความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมสำคัญอย่างไร?

นี่เป็นคำถามที่ข้าพเจ้าถามตัวเองระหว่างสังเกตการทำงานของผู้เข้าอบรมแต่ละทีม

หลายครั้ง การสนทนาหรือระดมสมอง เรามีความคิด ความเห็น หรือแม้สิ่งที่เรียกว่า ภาพฝัน — เป็นภาษานามธรรม จับต้องยาก และเมื่อบอกให้เขียนภาพความคิดออกมาบนกระดาษ ภาพความคิดก็ยังออกมาเป็นภาพของคำและภาษา ซึ่งไม่อาจทำให้ผู้ฟังหรือรับสารเห็นภาพตามได้ ไม่กระทบใจ — นี่หรือไม่ที่ทำให้ “วิสัยทัศน์” ไม่กระตุ้นเร้าพลังในใจคน คำว่า “วิสัยทัศน์” แปลว่า ภาพ (Vision) มันต้องเห็นภาพได้

ข้าพเจ้าจึงมองว่า โจทย์นี้ของอาจารย์ช่วยให้เราค้นเข้าไปในตัวเองว่า เราเห็นภาพสิ่งที่ปรารถนาจะเห็นในงาน/โครงการของเราอย่างไร เราเห็นมันหรือไม่ เพราะถ้าเราไม่มีภาพนั้นในใจ เราก็แปลงมันออกมาได้ยาก

กระนั้น สิ่งที่ข้าพเจ้าเห็น คือ ทีมแต่ละองค์กรคุยกัน แม้ยังไม่แจ่มชัดในภาพฝันร่วมกันในตอนต้น แต่เมื่อได้ขยับตัว หยิบจับของต่างๆ เลโก้ ลูกโป่ง กระดาษ ฯลฯ เอามาพยายามทำเป็นแบบจำลองความฝันขององค์กร ข้าพเจ้าสังเกตว่า ภาพความฝันในใจของแต่ละคนในทีมจะค่่อยๆ เผยปรากฏขึ้นเรื่อยๆ

ปานใจ  จารุวณิช จากสถาบันอาศรมศิลป์ บอกว่า “เหมือนการเรียนของเด็ก เราต้องทำให้เด็กเห็นภาพในหัวให้ได้ ไม่เช่นนั้น เด็กจะไม่เข้าใจเรื่องที่เรียน”  

ข้าพเจ้านึกถึงหลักการสำคัญข้อหนึ่งของ NPL (Neuron-linguistic programming) จิตวิทยาสมัยใหม่ที่อิงหลักการทำงานของสมอง คือ การสร้างมโนภาพในหัวให้ชัดว่า ภาพที่เราอยากเห็นและปรารถนาคืออะไร ยิ่งเราเห็นชัดเท่าไร โอกาสที่สมอง-ใจ-กาย จะพาเราไปทำสิ่งนั้นให้สำเร็จก็มีมากขึ้น

ดังนั้น เมื่อแต่ละทีมองค์กรช่วยกันนำภาพ (วิสัยทัศน์ ความฝัน) ในหัวของแต่ละคนออกมา เป็นแบบจำลอง/โมเดล (3 มิติ) ที่จับต้องได้ มันจะเป็นพลังผลักให้เราทำให้ภาพนั้นเป็นจริงยิ่งๆ ขึ้น

ความเป็นเรา

นอกจากนั้น การทำโมเดลภาพความฝันด้วยกันในแต่ละทีมองค์กร ยังช่วยสร้าง “ความเป็นเรา” ในทีม (teamwork, team learning, team spirit)

“เราทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกว่า มีใครสั่งใคร เราต่างรู้ว่า เราต้องทำอะไร และเมื่องานเสร็จ เรารู้สึกภูมิใจว่า เป็นงาน “ของเรา” ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง” ผู้เข้าอบรมหลายคนสะท้อนความคิดคล้ายกันอย่างนี้

งานที่เกิดขึ้นเป็น “งานของเรา” ก็เกิด “ความเป็นเรา” พลังตรงนี้เองที่จะผลักดันให้ภาพ/โมเดลวิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นจริง

ปิ๊งแว๊บ

การคิดไป ทำไป ขยับกายไปด้วย ทำให้หลายคนในหลายกลุ่มยิ้มหัวเราะ ขยับเนื้อขยับตัวเดินไปหาของจากกลุ่มอื่น ทุกคนรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลาย เพลิดเพลินจนลืมเวลา — ซึ่งจำได้หรือไม่ว่า ใจที่ผ่อนคลาย สบายนั้นเป็นใจที่เป็นสมาธิ และในสภาวะจิตที่เป็นสมาธิ ผ่อนคลาย ใจของเราจะเข้าสู่ภาวะแห่งความว่าง ซึ่งความคิดดีๆ จะไหลเข้ามาสู่เรา หรือ เราจะมี “ปิ๊งแว้บ” ได้ง่าย — และนี่เอง คือ เคล็ดลับของไอเดียดีๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการคิดด้วยมือ

20161110_162702

Posted in กิจกรรมเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

เก้าอี้ขาที่ 4 พลังชีวิตประชาธิปไตย

“การเลือกตั้งแบบเดิมๆ ทำลายความหวังและความใฝ่ฝันของประชาชนที่ตื่นแล้ว ขอให้พวกเรายกจิตใจให้สูงเข้าไว้ อย่ายอมลดภาพฝันให้ลงมาอยู่แค่ยอมรับกติกาธรรมดาๆ ที่สร้างการเมืองที่เราสิ้นหวังกันมานับสิบปี ด้วยวาทกรรมประชาธิปไตยให้เหลือแค่นักเลือกตั้งและการเลือกตั้ง
ประชาธิปไตยของประชาชนมีแก่นแท้อยู่ที่กระบวนการและการทำงานด้วยความหวังและศรัทธาต่อสิ่งที่ดีงาม ด้วยความรักความผูกพันต่อบ้านเกิดเมืองนอน ด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้เราและด้วยความรักและไมตรีต่อพี่น้องร่วมชาติเดียวกัน”   ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

20161102_135744เมื่อปี 2547  ชุมชนบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ ผู้คนล้มตายหลายร้อยชีวิต บ้านพังเสียหายกว่า 1,500 หลัง เหลือเพียง 210 หลัง ในเวลานั้น การให้ความช่วยเหลือจากภายนอก โดยเฉพาะภาครัฐยังไม่เข้าไม่ถึง และไม่ทันทุกข์ที่เผชิญ ผู้คนในชุมชนบ้านน้ำเค็มที่เหลือรอดจึงลุกขึ้นมากอบกู้ชีวิตตัวเอง รวมตัวกันที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านบางม่วง ที่ซึ่งทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงการฟื้นฟูชุมชนทีละก้าวทีละขั้น จนออกแบบสร้างสรรค์ชุมชนเล็กๆ ให้อยู่ร่วมกันในแบบที่ต้องการได้

วิกฤตน้ำท่วมใหญ่ จังหวัดน่าน ก็เช่นกัน เราจะเห็นปฏิบัติการของชุมชนที่ลุกขึ้นมาแก้ทุกข์ตัวเอง ช่วยเหลือกันและกันอย่างขันแข็งและรวดเร็วด้วยศักยภาพและความรู้ที่มี ชุมชนหลายแห่งประสบปัญหาภาวะหนี้สินก็ได้รวมตัวกันทำสัจจะออมทรัพย์ เพื่อดูแลสวัสดิการชุมชนกันเอง หรืออย่างกลุ่มพลเมืองในเมืองหลวงที่รวมตัวกันรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง Big Tree ฯลฯ

ยังมีอีกหลายตัวอย่างที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาชุมชน เป็นกระบวนการของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนโดยแท้ – เป็นสิ่งที่นักวิจัยด้านการเมืองและประชาธิปไตยในโลกตะวันตกเรียกว่า “เก้าอี้ขาที่ 4” อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

เราจำเป็นต้องฟูมฟักและเอื้ออำนวยให้เกิดเก้าอี้ขาที่ 4 อันเป็นพลังที่มีชีวิตชีวาของแผ่นดิน เป็นพลังอันเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีใจในประเด็นต่างๆ มารวมตัวกันทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคม

ทำไม เก้าอี้ขาที่ 4 จึงสำคัญ?

ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative Democracy) ในหลายประเทศไม่อาจแก้ปัญหาของผู้คนได้ทันการณ์ ไม่เท่าทันกับปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น หาไม่ก็เป็นเหตุแห่งปัญหานั้นเสียเอง อย่างที่เราเห็นจากวิกฤตที่ผ่านๆ มา คนเล็กๆ ปราดเปรียวแก้ปัญหาได้ไวกว่า ระบบภาครัฐที่อุ้ยอ้าย มีระบบระเบียบมาก ก่อนจะเคลื่อนตัวทำอะไร — เห็นได้ชัดเจนว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนจำนวนน้อยในสภา ไม่ใช่แค่รัฐธรรมนูญ หรือกระบวนการเลือกตั้ง หากแต่หัวใจของประชาธิปไตยคือผู้คนที่รวมตัวกันเพื่อแก้ทุกข์และสร้างสุข เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกัน

กว่า 20 ปี บนเส้นทางการเมืองภาคพลเมือง อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ได้ตระเวนไปสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจกับพี่น้องนักพัฒนาสังคม ประชาสังคม ชาวบ้าน นักธุรกิจ ข้าราชการ (หัวใจพลเมือง) เยาวชน ฯลฯ ทั่วประเทศ และพบว่า มีความรักและศักยภาพมากมายในแผ่นดินนี้

“เราพบศักยภาพและความสามารถของสามัญชนคนเล็กๆ บนแผ่นดินไทย ที่ดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการผลิตที่สร้างสรรค์ยั่งยืน ร่วมกันคิดร่วมกันทำงานบนฐานของหลักธรรมะ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน อันเป็นสิ่งที่กลไกและอำนาจรัฐทำไม่ได้และทำไม่เป็น” อาจารย์ชัยวัฒน์กล่าว

การเมืองของนักเลือกตั้งอาจผูกพันกันด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง แต่การเมืองภาคประชาชนผูกพันด้วยความรักความเมตตาที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติและแผ่นดิน

ด้วยเหตุนี้ อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์และทีมงานจึงตั้งใจรวบรวมความรู้ ทั้งทฤษฎี หลักปรัชญา ทักษะกระบวนการต่างๆ ในหนังสือ เล็กก็ล้มใหญ่ได้ถ้าใจถึง : วิถีประชาธิปไตยที่มีชีวิต ด้วยพลังใจ พลังปัญญา และพลังปฏิบัติการของพลเมืองคนเล็กๆ ในแผ่นดิน เพื่อชักชวนคนเล็กๆ อย่างเราๆ ท่านๆ ให้มาร่วมกันล้มปัญหาใหญ่ๆ และก่อร่างสร้างแผ่นดินที่เราปรารถนาด้วยประชาธิปไตยแห่งกระบวนทัศน์ใหม่ (New Democracy) ที่ให้หัวใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์เป็นแหล่งพลังอำนาจสำคัญของความสัมพันธ์ทางการเมือง

“หนังสือเล่มนี้พยายามเปิดมุมมองของเรื่องที่เป็นแก่นของประชาธิปไตยในมิติที่ต่างไป แทนที่จะมองว่า แกนกลางที่หมุนวงล้อประชาธิปไตย คือ นักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นประมาณสองสามหมื่นคน และข้าราชการที่เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาตามทฤษฎีให้รับใช้นโยบายของนักการเมือง —- เรากลับมองว่า แท้จริงแล้ว ประชาชนชาวไทยกว่า 67 ล้านคน คือ แกนหมุนวิวัฒนาการประชาธิปไตย” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กล่าว

ไม่มีเวลาไหนที่เหมาะสมเท่ากับเวลานี้อีกแล้ว

การชุมนุมของกลุ่มขั้วการเมืองต่างๆ ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การรัฐประหารในปี 2557 วิกฤตเศรษฐกิจ จนกระทั่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช … ระลอกคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงโถมกระหน่ำสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ยังไม่นับรวมความท้าทายในกระแสโลก ทั้งภัยสงคราม การก่อการร้าย พิษเศรษฐกิจอันเกิดจากระบบทุนนิยมเสรีที่กินรวบผูกขาด วิกฤตสิ่งแดล้อม ฯลฯ

โลกกำลังอยู่ในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ในเวลาเช่นนี้ มีทั้งความท้าทายและโอกาส เราจะดิ่งลงเหวหรือทะยานเหนือห้วงฟ้า — ผู้กุมชะตาอนาคต คือ คนทุกคนในแผ่นดินนี้

ใน เล็กก็ล้มใหญ่ได้ถ้าใจถึง อาจารย์ชัยวัฒน์นำเสนอแหล่งแห่งขุมพลัง 3 ส่วนสำคัญ ที่คนเล็กๆ จะรังสรรค์อนาคตชาติที่งดงามด้วยกัน ได้แก่ พลังแห่งหัวใจที่มีความเมตตาต่อกัน พลังปัญญาที่เข้าใจโลกและสังคมของเราเอง และพลังปฏิบัติการเรียนรู้และร่วมลงมือรังสรรค์ฝันให้เป็นจริง เราเชื่อมั่นเหลือกันว่า เมื่อคนเล็กๆ ผนึกกำลังกัน และมีพลังทั้ง 3 ประการข้างต้น เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยจะเติบโตงอกงาม ผลิดอกออกผลเป็นความสุขสมบูรณ์ และความมั่งคั่งมั่นคงให้คนทั้งแผ่นดิน

๑.  พลังแห่งหัวใจ :  ไฟฝัน ความหวัง ความรักบนหนทางประชาธิปไตย

วิคเตอร์ ฮูโก นักประพันธ์วรรณกรรมคลาสสิก “เหยื่ออธรรม” กล่าวว่า “ไม่มีอะไรที่จะรังสรรค์อนาคตได้เท่ากับความใฝ่ฝัน นวัตกรรมต่างๆ ในโลกนี้ล้วนเกิดมาจากความใฝ่ฝัน กระทั่งระบอบประชาธิปไตยก็มาจากความปรารถนาที่จะให้มนุษย์ได้มีศักดิ์ สิทธิ เสมอภาค เพื่อความสมบูรณ์พูนสุขในสังคม

ความหวังและความใฝ่ฝันเป็นแรงผลักให้มนุษย์กระทำแม้ในสิ่งที่เหลือเชื่อหรือเสี่ยงอันตราย หลายประเทศใช้ความฝันในการชักนำผู้คนให้สร้างสรรค์อนาคตชาติ ตัวอย่างความฝันที่สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลก คือ สุนทรพจน์ของ ดร. มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ “I have a dream.”

ท่านชวนให้คนอเมริกันฝันถึงสังคมที่ทุกคนมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน คนผิวสีได้เรียนในห้องร่วมกับเด็กผิวขาว มีสิทธิในการงาน การศึกษาที่ทุกคนใฝ่ฝัน โดยไม่ถูกกีดกันเรื่องสีผิว หรือเรื่องอื่นๆ ความฝันของดร. คิง เมื่อทศวรรษ 60 ก้องกังวานจากรุ่นสู่รุ่น จนวันนี้ เราได้เห็นคนผิวสีผงาดเป็นประธานาธิบดีของอเมริกา หากไม่มีฝันเมื่อ 50 ปีก่อน ก็จะไม่เกิดความเป็นจริงที่ดีขึ้นในวันนี้

ความฝันไม่ใช่สิ่งที่จะฝากให้คนอื่นทำแทน ความฝันของชาติไม่ใช่นโยบายขายฝันของนักการเมือง พรรคการเมือง หรือรัฐบาล แต่ความฝันของชาติต้องมาจากความปรารถนาของเราทุกคน เราต้องเริ่มตั้งคำถาม — อะไรคือความใฝ่ฝันของคนในแผ่นดินนี้ เราอยากมอบแผ่นดินเช่นไรให้ลูกหลาน?  

๒. พลังปัญญา : ประชาธิปไตยในกระบวนทัศน์ใหม่

เราอาจจะไม่พอใจกับรูปการณ์ของระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินอยู่ในประเทศ ที่มีรัฐประหารนับ 20 ครั้งตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา ทว่า สหรัฐอเมริกา ประเทศที่จัดได้ว่ามีเสถียรภาพทางการเมืองมากว่า 200 ปี ไม่เคยมีรัฐประหารหรือแม้กระทั่งความพยายามคิดล้มรัฐบาลด้วยอาวุธ ก็ใช่ว่าชาวอเมริกันจะพอใจกับพรรคการเมือง รัฐสภาและนักการเมืองของเขา เดวิด แมธิวส์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเคทเทอร์ริ่ง สถาบันศึกษาประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกากล่าวว่า “ปัญหาที่เราเผชิญเป็นปัญหาของระบบประชาธิปไตยที่พิกลพิการ ทำงานไม่ได้”

ตัวเลขทางเศรษฐกิจในระยะ 50 ปีที่ผ่านมาของอเมริกาสะท้อนให้เห็นว่า ความร่ำรวยไหลไปกระจุกอยู่ในมือของกลุ่มคนที่มีอำนาจเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งเป็นคนเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดในประเทศ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เราจะได้ยินศัพท์ทางการเมืองใหม่ ๆ เช่นกล่าวว่า โลกเสรีประชาธิปไตยตะวันตกนั้นโดยเนื้อแท้แล้ว คือ ธนาธิปไตย (plutocracy) และคณาธิปไตย ที่อำนาจอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย หาได้อยู่ในมือของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันไม่

และนี่คือมูลเหตุที่อาจารย์ชัยวัฒน์ชวนให้ทุกคนตั้งคำถามกับกระบวนทัศน์หรือกรอบพิจารณาเรื่องประชาธิปไตยอย่างถึงรากถึงโคน คือ ลึกลงไปยังกระบวนทัศน์

บทพลังปัญญาอธิบายให้เห็นภาพของกระบวนทัศน์กลไกที่ก่อตัวตั้งแต่สมัยศิลปวิทยากรในยุโรป (Renaissance) ต่อเนื่องมาจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมจนยุคใหม่ กระบวนทัศน์กลไกและแยกส่วน ที่ให้กำเนิดระบบต่างๆ ในสังคม ไม่ว่า ระบบราชการ ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงระบบประชาธิปไตยที่พิกลพิการด้วย โดยย่อ กระบวนทัศน์แบบกลไกเป็นโลกที่เน้นตัวชี้วัด และปริมาณมากกว่าคุณภาพ เห็นมนุษย์เป็นปัจจัยการผลิต ที่ต้องผลิตให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ หากไม่ได้ ก็ถือว่าล้มเหลว และต้องถูกแทนที่ นอกจากนั้น กระบวนทัศน์แบบกลไกยังมองทุกอย่างเป็นส่วนๆ แยกจากกัน ทำงานกันเป็นทอดๆ แบบสายพานการผลิต และยังพยายามให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียว เป็นต้น

แต่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านและกระแสแห่งกระบวนทัศน์ใหม่ได้เข้ามาแล้ว เป็นกระบวนทัศน์ที่มองเห็นทุกอย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างเป็นองค์รวม มีความหลากหลายแตกต่าง แต่เชื่อมโยงส่งผลกระทบต่อกันและกัน — ซึ่งตรงนี้เป็นจุดเน้นของประชาธิปไตยใหม่ที่หนังสือเล่มนี้ต้องการนำเสนอ

เมื่อมองประชาธิปไตยอย่างมีชีวิต เราจะเห็นความเชื่อมโยงของชีวิตในนั้น เห็นพัฒนาการความงอกงาม การเหี่ยวเฉาของต้นไม้ประชาธิปไตยที่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ตามเหตุและปัจจัย เราจะไม่มองประชาธิปไตยเป็นมาตรฐานเดียวแบบกระบวนทัศน์กลไกอุตสาหกรรม ที่คงตัวไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยสายตาแบบนี้ เราจะเห็นประชาธิปไตยของไทยในแบบของเราเอง เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตยที่เพาะในแผ่นดินสยามจะเติบโตด้วยอะไร สำรวจเหตุปัจจัยที่ต้นไม้นี้จะงอกงาม เห็นต้นทุนเดิมที่มีอยู่ในแผ่นดิน อย่างที่อมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลกล่าวว่า ประชาธิปไตยเป็นวิถีที่มีอยู่แล้วในโลกตะวันออก และหลายชนเผ่า เราอาจไม่ใช้ชื่อ ประชาธิปไตย แต่โดยสาระแล้ว มันคือการเคารพกัน สนทนาเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน และให้ส่วนรวมอยู่อย่างเป็นสุข

ผู้ที่มีอำนาจยังคงกอดกระบวนทัศน์เก่า เพราะพวกเขาได้ประโยชน์แม้จะบนความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ ทว่า คนเล็กๆ ที่มีหัวใจและมีปัญญาสามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเข้าใจกระบวนทัศน์ใหม่ที่มีชีวิต

๓. พลังแห่งทักษะปฏิบัติการ : ลงมือสร้างประชาธิปไตยที่มีพลเมืองเป็นศูนย์กลาง

ในอดีตที่สายสัมพันธ์ในชุมชนและโครงสร้างสังคมบนฐานวัฒนธรรมเกษตรกรรมยังมั่นคงอยู่ ชุมชนและกลุ่มคนช่วยเหลือกันทำงาน เช่น “ลงแขก” ล้อมวงพูดคุย แก้ปัญหาร่วมกัน ดูแลกันและกัน แต่เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง กระบวนทัศน์ที่แยกส่วน ทำให้เราแยกขาดกัน สายสัมพันธ์ที่เคยมีก็ลดทอน พลังแห่งความร่วมไม้ร่วมมือก็จางไป หากจะสร้างพลังประชาธิปไตยใหม่ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรื้อฟื้นทักษะและความสามารถในการอยู่ร่วมกัน

บทนี้นำเสนอสาระความหมายของอำนาจพลเมืองและทักษะที่พลเมืองจำต้องฝึกฝน อาทิ การเรียนรู้ลึกซึ้งร่วมกัน การสนทนาเพื่อสร้างปัญญาและสานสัมพันธ์ อันเป็นหัวใจของ “สภาประชาชน” หนทางที่จะสร้างชุมชนเรียนรู้และจัดการตนเอง และความเข้าใจในพลังอำนาจของกลุ่มพลเมือง เพื่อที่จะไม่ตกหลุมพรางของทุนหรือโครงการที่รัฐหยิบยื่นให้ ซึ่งทำลายความเข้มแข็งของชุมชนมามากต่อมากแล้ว

บพิเศษ เรื่องเล่าจากสนามพลเมือง

สาระใน 3 ส่วนหลักที่กล่าวมานั้นไม่ได้เป็นแค่ความคิด อุดมคติ หรือทฤษฎีลอยๆ หากแต่เรามีเรื่องราวของพลเมืองที่ลุกขึ้นมาเรียนรู้ จัดการตนเอง แก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อพิสูจน์ว่าคนเล็กๆ มีพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงเพียงใด และเราต้องร่วมกันฟูมฟักให้พลังเช่นนี้เติบโตและขยายตัวให้มาก ในหนังสือเล่มนี้ ได้คัดสรรเรื่องเล่าที่สะท้อนอำนาจและศักยภาพของพลเมือง อาทิ

นายเหมือง นายฝาย: วิถีประชาธิปไตยชุมชนในการจัดการน้ำ

วิทยากรกระบวนการแห่งสายน้ำ ข้าราชการที่ปรับบทบาทจากผู้สั่งการมาเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับประชาชน

สามคลองสองแดน: วิถีประชาธิปไตยของสามัญชน ที่นำเอาพลังมรดกทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีพุทธมาเป็นหลักในการฟื้นฟูความเข้มแข็งให้ชุมชนและสำนึกพลเมือง

การเมืองสมานฉันท์ที่ตำบลควนรู: เดิน 3 ขา บนวิถีประชาธิปไตย ปัญหาความร้าวฉานในชุมชนที่ดำเนินมายาวนานทำให้ชาวบ้านไม่อาจทนได้อีกต่อไป จึงลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้วยตัวเอง ปรึกษาหารือ วางกติกาและสร้างระบบที่ทุกฝ่ายร่วมมือเพื่อประโยนชน์ส่วนรวม

ชุมชนบ้านน้ำเค็ม: ประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดอนาคตของตนเอง วิกฤตภัยธรรมชาติสึนามิอาจทำลายชีวิตและทรัพย์สินมากมาย แต่สิ่งที่คลื่นยักษ์ให้ คือ โอกาสที่ผู้ประสบกภัยจะได้เรียนรู้ถึงอำนาจในตนที่จะสร้างชีวิตใหม่ ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำอย่างแท้จริง

เรื่องเล่าเหล่านี้บอกพวกเราว่า งานของพลเมืองเป็นพันธกิจของชีวิต ไม่มีการจ้างวาน ไม่มีการขอร้องบอกให้ทำ แต่เป็นงานที่ออกมาจากหัวใจ ที่อยากแก้ทุกข์ บำรุงสุขให้บ้านเมือง

เราเชื่อว่า ยังมีผู้คน กลุ่มคนอีกมากมายในแผ่นดินนี้ที่มีหัวใจทำเพื่อส่วนรวม ขอเพียงเราเห็นและหากันให้เจอ เชื่อมหัวใจกัน เรียนรู้และสนทนากันให้เกิดปัญญา ลงมือสร้างสรรค์งานเพื่อมอบแผ่นดินที่งดงามให้ลูกหลานในอนาคต

Continue reading

Posted in ล้อมวงอ่าน | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

มนุษย์-เครือข่าย

network6“เครือข่าย” เมื่อเอ่ยถึงคำนี้ เรารู้สึกอะไร เห็นภาพอะไรในใจเรา คำนี้ให้ความหมายอะไรกับเรา (ถ้าจะต้องอธิบายคำนี้ให้เด็ก 8 ขวบเข้าใจ เราจะอธิบายอย่างไร)

เราทำเครือข่ายไปเพื่ออะไร มีความหมายอะไรกับชีวิตและสังคม? (เอาคำตอบจากหัวใจเราเอง ไม่เอาตามที่ได้ยิน ได้ฟัง หรือจำคนอื่นมาพูด)

สำหรับเรา เครือข่าย ทำให้นึกถึงหนังสือ โยงใยที่ซ่อนเร้น ของนักฟิสิกส์ผู้โด่งดัง ฟริตจ๊อฟ คาปร้า และหนังสือวิทยาศาสตร์ใหม่ต่างๆ อีกทั้งเมื่อย้อนถึงหลักพุทธศาสนา ก็นึกถึงกฎอิทัปปจยตา ปฏิจสมุปปบาท อันเป็นกฏที่อธิบายความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งและเหตุปัจจัยทั้งหลาย

“เครือข่ายคือการเชื่อมเข้าหากันของมนุษย์” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์เกริ่นแล้วชวนพวกเราทบทวนตัวเองด้วยคำถามว่า “เวลาเราบอกว่า ทำงานสร้างเครือข่าย เราเข้าใจไหมว่า เป็นเรื่องการเชื่อมมนุษย์เข้าหากัน เราเห็นใบหน้าของมนุษย์ในเครือข่ายไหม”  

อาจารย์ชวนให้ทุกคนทบทวนงาน “เครือข่าย” ที่ผ่านมาด้วยคำถาม

 1. ทบทวนการสร้างเครือข่ายของเรา (ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น) เราทำอะไร เชื่อมคนเข้าด้วยกันหรือไม่ ใช้ทักษะวิธีการใดในการเชื่อมพลังใจ พลังความคิด (ปัญญา) ของผู้คน
 2. ที่ผ่านมา เรารักษาและดูแลให้เครือข่ายดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีพลังด้วยวิธีการอะไร ได้ผลอย่างไร เพราะอะไร
 3. เราเห็นตัวเราเองหรือไม่ในการทำงานหรือเป็นส่วนของเครือข่าย เรามีอุปนิสัยอย่างไร มีความสามารถและใช้ทักษะอะไรบ้างหรือไม่ ในการดูแลรักษาเครือข่ายหรือสร้างพลัง

ลองครุ่นคิดก่อนที่จะอ่านข้อความต่อไปนี้ ……

network3ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการสร้างเครือข่ายที่มีพลังและยั่งยืนได้เขียนเล่าเครือข่ายในแบบที่ประสบมาบนกระดาษฟลิปชาร์ท ปรากฏว่า มีการเล่าถึงเครือข่าย อาทิเช่น —- เครือข่ายมีเป้าหมายและความฝันร่วมกัน, ทำงานร่วมกัน, จริงใจต่อกัน, เชื่อมความสัมพันธ์กัน, เสียสละ, เสมอภาค, เข้าอกเข้าใจกัน, เปิดใจ รับฟังกัน, ยอมรับความเห็นที่แตกต่าง, เอื้ออาทรกัน, รักษาจุดร่วมสงวนจุดต่าง, ประสาน, วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเครือข่าย, เป็นธรรมและยุติธรรม ฯลฯ

เมื่อทุกคนวาดแผนที่เครือข่ายแล้ว อาจารย์ถามว่า “ทั้งหมดที่เขียนมามันดูดีมากเลย  แสดงว่าเราเข้าใจเรื่องเครือข่ายและทำมันได้แล้ว งั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียนเรื่องเครือข่ายแล้วละมัง หรือเครือข่ายของเราคงเข้มแข็ง เชื่อมโยงกันดีแล้ว เช่นนั้นใช่หรือไม่”

เงียบ และเสียงหัวเราะเบาๆ แก้เก้อ เป็นคำตอบ

“อันที่จริง เครือข่ายของเราเป็นอย่างไร ทำเครือข่ายได้ดีแล้วหรือไม่ อะไรเป็นปัญหา และหาสิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เราทำเครือข่ายไม่สำเร็จ เราต้องดูเรื่องต่างๆ ตามที่มันเป็น ตามความเป็นจริง เราจึงจะอยู่กับสิ่งนั้น หาทางพัฒนามันให้ดีขึ้นได้ หากเราทำเหมือนเรารู้แล้ว เข้าใจแล้ว เราก็จะไม่เห็น ไม่อยู่กับความเป็นจริง”

หลังจากนั้น ผู้เข้าอบรมเข้ากลุ่มไปสนทนากันถึงข้อคิดและคำถามของอาจารย์ชัยวัฒน์ จากนั้นเขียนถึงเครือข่network5ายที่เป็นอยู่ว่า —- มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจ, ขาดความไว้วางใจและยอมรับกัน, ขาดการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง, ขาดจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ, คนเปลี่ยน อุดมการณ์เปลี่ยน, เป้าหมายเดียวกัน แต่ต่างคนต่างทำ, ขาดความหลากหลายของทักษะการจัดการ, อัตตา อ้างความเป็นเจ้าของเครือข่ายและประเด็นงาน, ไม่เปิดรับฟังคนอื่น ฯลฯ  

เมื่อตระหนักรู้ปัญหาหรืออุปสรรคของการทำงานเครือข่ายแล้ว หัวใจก็จะเปิดเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องนี้ และในวันต่อมา คือ วันที่สองของการอบรม การเรียนรู้เรื่องเครือข่ายก็ลงลึกเข้าไปถึงหัวใจและตัวตนของความเป็นมนุษย์ — ปัญญา ความรัก สายตาอันอ่อนโยนในการมองสิ่งต่างๆ เป็นต้น — ที่จะนำมาสร้าง สาน รักษาเครือข่าย เชื่อมสภาวะกับผู้คน เติมพลังกับผู้คน …

แท้จริงแล้ว เครือข่ายคืออะไร?? การจะทำเรื่องเครือข่าย เราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้าง โปรดติดตามตอนต่อไป …..

 

Posted in กิจกรรมเรียนรู้, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Great Servant Leadership

hm-bhumibhol-6

ภาพโดย กุลธวัช เจริญผล

บันทึกวันแรก :การอบรมหลักสูตรการสร้างเครือข่ายที่มีพลังและยั่งยืน (Networking) ระหว่าง 19-21 ตค. 2559

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็น Servant Leadership คือ กษัตริย์ผู้ที่น้อมพระองค์ลงมารับใช้แผ่นดินและพสกนิกร ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สถานะ, พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศบารมี, ทศพิธราชธรรมเป็นหลักคุณค่าความหมาย (Core Value) ที่พระองค์ยึดในการปฏิบัติราชกิจทั้งปวง — นี่เป็นวิถีแห่งโพธิสัตว์โดยแท้

การอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำในวันนี้ทวีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในภาวะที่แผ่นดินกำลังโศกเศร้าอาดูรต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นแบบอย่างของภาวะผู้นำอันประเสริฐ

อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ วิทยากรหลักในหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ กล่าวเสมอว่า ภาวะผู้นำเป็นเรื่องของการสร้างบารมี (Self-mastery) ที่หมายถึงการฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่แท้ ที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นแล้ว พวกเราจึงเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการนั่งสมาธิ อ่านคำกลอน “วิถีแห่งโพธิสัตว์” ของท่านทาไล ลามะ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้นำทางเราในเรื่องภาวะผู้นำ ที่เราควรจะเรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติตัวตามรอยพระยุคลบาท

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” พระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 — นี้เป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Commitment) ที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์ท่านมาตลอด 70 ปี พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรตลอดพระชนม์ชีพแสดงให้พวกเราเห็นอย่างแจ่มชัดว่า พระองค์ยึดมั่นในสัจจะและพยายามแปรพระราชปณิธานให้เป็นรูปธรรม ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ พระราชกรณียกิจมากมาย กระทั่งนานาประเทศสรรเสริญพระองค์ท่านว่าเป็น Visionary King คือ กษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็น Servant Leadership คือ กษัตริย์ผู้ที่น้อมพระองค์ลงมารับใช้แผ่นดินและพสกนิกร ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สถานะ, พระองค์ทรงดำรงอยู่ในทศบารมี, ทศพิธราชธรรมเป็นหลักคุณค่าความหมาย (Core Value) ที่พระองค์ยึดในการปฏิบัติราชกิจทั้งปวง — นี่เป็นวิถีแห่งโพธิสัตว์โดยแท้

“เมื่อบรรพบุรุษมอบมรดกไว้ให้เจ้า เจ้าก็จงรับเอาไว้เถิด แล้วทำให้มันเป็นของเจ้าเอง” อาจารย์ชัยวัฒน์ ยกคำของกวีและปราชญ์ชาวเยอรมัน เกอเธ่ แล้วถามคำถามให้เราใคร่ครวญ

 1. มรดกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมอบให้แผ่นดินและมหาชนชาวสยามคืออะไร
 2. เราจะรักษามรดกของพระองค์ท่านและทำให้มรดกนี้งอกงามในตัวเรา และส่งต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้อย่างไร — เราแต่ละคนควรทำอะไร และในฐานะของพลเมืองไทย เราควรร่วมมือกันอย่างไรบ้าง
 3. เราจะทำอะไร อย่างไร เพื่อเดินตามรอยพระยุคลบาท

พวกเราใคร่ครวญต่อคำถามเหล่านี้ หลายเสียงแสดงความรู้สึกและความเห็น เป็นต้นว่า

“มรดกที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้พวกเราคือแบบอย่างในการดำเนินชีวิต เวลาที่เราฟังเรื่องของพระพุทธเจ้า (เชิงประวัติศาตร์) เราต้องจินตนาการว่าพระพุทธเจ้าทำอะไร อย่างไร แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 เป็นมนุษย์ที่เราเห็น สัมผัสได้ พระองค์ท่านทำให้เราเห็นว่า มนุษย์ในอุดมคติ มนุษย์ที่แท้เป็นได้ ทำได้ พระองค์ท่านทำให้ดูเป็นแบบอย่าง และเราก็อาจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นได้เช่นกัน ถ้าลงมือและตั้งใจปฏิบัติตน อย่างที่พระองค์ดำเนินชีวิตให้เห็นแล้ว”

“ท่านมอบมรดกทางปัญญา มีหลักการ หลักคิดให้เราได้ศึกษา และน้อมนำไปปฏิบัติ อาทิ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริต่างๆ ซึ่งเราควรศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

“พระองค์ท่านทำให้เราเห็นว่า คนเราจะทำงานได้ดี เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เราต้องมีความรักในหัวใจ อย่างพระองค์ท่านรักประชาชน แม้จะเหนื่อย แต่ความรักทำให้ท่านไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้ที่จะทำงานเพื่อประชาชนของท่าน”

จากข้อใคร่ครวญของผู้เข้าอบรมหลายคน อาจารย์ชัยวัฒน์ชวนค้นลึกเข้าไปอีกว่า “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา เราพูดได้ แต่จะทำได้อย่างไรให้เป็นจริง กุญแจอยู่ตรงไหน และอย่างเรื่อง “เข้าถึง” คนมากมายที่เข้าหาประชาชน แต่เข้าถึงไหม เข้าใจประชาชนหรือเปล่า มันมีอะไรที่มากไปกว่าคำว่า่ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ที่เราควรใส่ใจไหม?

เสียงจากเวทีเรียนรู้ร่วมสะท้อนข้อคิดจากคำถาม

“สิ่งสำคัญในการเข้าถึง คือ หัวใจที่บริสุทธิ์ ที่จะทำให้คนผู้นั้นตาสว่าง เห็นได้ชัด หูได้ยิน แล้วจะเข้าใจคนที่อยู่เบื้องหน้า”

“ถ้าเราเห็นคุณค่าความหมายของคนที่ไปหา เราจะเข้าถึงพวกเขา”

“เราจะเข้าใจ เข้าถึง เมื่อเอาตัวตนของเราออกไป และความรู้สึกอยากเรียนรู้ อยากเข้าใจ”

ฯลฯ

คำถามต่างๆ ของอาจารย์ชัยวัฒน์ชวนให้เราครุ่นคิด ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเป็นสูตรสำเร็จ มีแต่คำตอบที่แต่ละคนจะต้องค้นหาในหัวใจของตนเอง ซึ่งบางครั้ง คำตอบอาจไม่เป็นภาษาคำพูด แต่เป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้เราปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทก็เป็นได้

“…ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือ การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง…” เรานึกถึงพระราชดำรัสที่สะท้อนปณิธานของพระองค์ท่าน

แม้เวลานี้ พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ “ที่ของพระองค์” จะคงอยู่ในหัวใจของเราและนำทางเราสู่การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำบนวิถีโพธิสัตว์ — ผู้นำผู้รับใช้     

 

 

 

Posted in กิจกรรมเรียนรู้ | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

รดน้ำ “เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข” ในใจคน

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87

เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข โดย ติช นัท ฮันห์

“ เมื่อเธอตกหลุมรักครั้งแรก  และรู้สึกชื่นชอบใครคนหนึ่งมาก ๆ นั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริง ความรักที่แท้จริงหมายถึง  ความรัก ความเมตตา และความกรุณา  เป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆ …การทำให้คนๆ หนึ่งมีความสุขเท่ากับเธอได้เรียนรู้ที่จะแสดงความรักของเธอที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย” (จากหนังสือ หน้า 64)

ปิยนาถ ประยูร

จากจุลสารกล้าฝัน  คอลัมน์บนชั้นหนังสือ เขียนเมื่อปี 2544

ฉันแอบอ่านหนังสือเล่มนี้ในห้องประชุม  ขณะที่ผู้อภิปรายกำลังพูดถึงสิทธิชุมชน  ซึ่งเป็นสิทธิในการตัดสินใจจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบนผืนแผ่นดินที่เขาอาศัยอยู่  สิทธิในการปกปักรักษาต้นไม้ทุกต้น  สายน้ำทุกสายและผู้คนทุกคนในชุมชนของเขา  ไม่ใช่ว่าเรื่องที่ได้ฟังจะน่าเบื่อ  แต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องการละเมิดสิทธิของชุมชนเหล่านี้  ฉันจึงหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่าน  “เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข”   เขียนโดยท่าน  ติช นัท ฮันห์  แปลโดย ธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์  เป็นหนึ่งในชุดหนังสือสื่อความคิดของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง  เป็นหนังสือเล่มเล็ก  ที่ทำให้เรามองสิ่งต่างๆ  ด้วยสติมากขึ้น

ฉันรับรู้เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ ครั้งที่สอง ก่อนที่จะตัดสินใจมอบให้เป็นของขวัญวันแต่งงานของหนุ่มสาวคู่หนึ่ง  และครั้งนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งอ่านให้ฟัง  ด้วยน้ำเสียงที่น่าฟัง พร้อมบรรยากาศใต้ร่มไม้ใหญ่  เมื่อครั้งที่ฉันอ่านเองนั้นอาจไม่สามารถคิดตามหรือจินตนาการได้เท่าครั้งนี้  การฟังจึงทำให้ถ้อยคำเหล่านั้นซึมซาบเข้ามาสู่เราในอีกรูปแบบหนึ่ง  เมื่อถึงตอนใดที่ทำให้เราคิดถึงบทเพลงบางเพลง  เราก็จะร่วมกันขับขาน  บางเพลงก็เป็นเพลงที่พวกเราเคยช่วยกันแต่งให้เด็กๆ ร้อง  ทำให้เราได้ค้นพบการรดน้ำเมล็ดพันธ์แห่งความสุขของเราอีกวิธีหนึ่ง

ฉันอยากให้ใครต่อใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้  เพื่อที่เขาจะได้รู้จักวิธีเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุข  รดน้ำดูแลให้เติบโตแข็งแรงในจิตสำนึก  อย่างที่ ท่าน ติช นัท ฮันท์ กล่าวว่า

“ จิตสำนึกก็เหมือนกับทุ่งนา หรือผืนดินที่เมล็ดพันธุ์ทุกๆ ชนิด จะถูกหว่านลงไปได้  เช่น เมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์ทรมาน ความสุข ความสดชื่นรื่นเริง ความเศร้าโศกเสียใจ ความหวาดกลัว ความโกรธ และความหวัง  ส่วน จิตใต้สำนึกนั้นถูกเปรียบเป็นห้องเก็บของซึ่งเต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ของเรา เมื่อใดที่เมล็ดพันธุ์อย่างหนึ่งมาปรากฏขึ้นในจิตสำนึกของเรา  มันจะกลับไปยังห้องเก็บของอย่างมั่นคงแข็งแรงขึ้นเสมอ คุณภาพของเรานั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในจิตใต้สำนึกของเรา” (จากหนังสือ หน้า 14)

ในแต่ละวันนั้นหากเรารดน้ำเมล็ดพันธุ์ชนิดใด  เมล็ดพันธุ์นั้นก็จะแข็งแรง  หากเราโศกเศร้า เสียใจ โกรธ บ่อยๆ  เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะแข็งแรงขึ้น และเมล็ดพันธุ์แห่งความสดชื่น ความสุข ก็จะแคระเกร็นลง  แต่หากมีสติ  ทำความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  ใช้ความเอาใจใส่ ความกรุณา ความเป็นอิสระมารักษาเยียวยา เราก็จะได้รับความสดชื่นอีกอย่างหนึ่ง  ในหนังสือนั้นบอกว่า ไม่ใช่ว่าเราจะลืมความทุกข์ หรือละทิ้งปัญหา  แต่หากเรามีสติและเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลง ลงมือแก้ปัญหา  ใช้ความรัก ความอ่อนโยนละมุนละไม  ความทุกข์ทรมานที่เคยมีก็จะลดลง  จนกระทั่งเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขของเราก็จะค่อยๆ เติบโตขึ้น

“การเจริญสตินั้น คือการฝึกฝนความรักนั่นเอง  เพื่อที่จะปลุกสติสำหรับคนที่กำลังจะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น”   (จากหนังสือ หน้า 36 ) การรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขจึงไม่ใช่แค่การปฏิบัติต่อตัวเอง  แต่เป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วย

“เพื่อที่จะรักอย่างเหมาะสม  เธอต้องมีความเข้าใจ  ความเข้าใจหมายถึงการมองเข้าไปในส่วนลึกของความมืดมน  ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของอีกฝ่ายหนึ่ง  ถ้าเธอมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้  ยิ่งเธอทำอะไรให้เขามากเท่าไหร่  เขาจะยิ่งทุกข์ทรมานมากขึ้นเท่านั้น  การสร้างสรรค์ความสุขนั้นจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง” (จากหนังสือหน้า 62 )

การรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขให้ทั้งกับตนเองและผู้อื่นจึงต้องทำด้วยความมีสติ ด้วยความจริงใจ  ฉันคิดว่าเมื่อไหร่ที่เราเสแสร้งเพื่อที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกดีนั้น  ทั้งตัวเราเองและคนที่เราอยากให้เขาได้รับความสุขอาจทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน  เพราะฉะนั้นการใช้สติ  และทำสิ่งดีดีต่อกันด้วยความรัก ความเข้าใจ ความปรารถนาดีอย่างจริงใจ  จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน  ถ้าเรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรโน้มนำมาสู่ชีวิตจริงๆ เราก็ต้องให้เวลาในการทำความเข้าใจ

“ เมื่อเธอตกหลุมรักครั้งแรก  และรู้สึกชื่นชอบใครคนหนึ่งมาก ๆ นั่นไม่ใช่ความรักที่แท้จริง ความรักที่แท้จริงหมายถึง  ความรัก ความเมตตา และความกรุณา  เป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆ …การทำให้คนๆ หนึ่งมีความสุขเท่ากับเธอได้เรียนรู้ที่จะแสดงความรักของเธอที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลาย” (จากหนังสือ หน้า 64)

การที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจของเราเอง  คนที่เรารักและชุมชนของเรา  จึงเป็นการทำให้คนรอบๆ ข้างเราพัฒนาขึ้นมาด้วย  เหมือนกับความสุขที่เกิดขึ้นในใจฉัน เมื่อได้บอกเล่าสิ่งดีๆ ให้หลายๆ คนได้รับรู้  ความสุขเล็กๆ ของฉันก็จะได้ขยายกว้างขึ้น  เป็นการช่วยรดน้ำเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขของทุกๆ คนได้เติบโต แข็งแรง  และความสุขของฉันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกัน

 

เมล็ดพันธุ์แห่งความสุข

ติช นัท ฮันห์  เขียน

ธีรเดช  อุทัยวิทยารัตน์  แปล

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง  จัดพิมพ์

64  หน้า  ราคา  25 บาท

 

Posted in ล้อมวงอ่าน, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

การเดินทางของความเข้าใจ

หลายครั้งในการอบรม เราอาจรู้สึกว่า เข้าใจความรู้ด้วยสมองหรือการคิด บ้างก็อาจจะไม่เข้าใจในสาระหรือทักษะที่ฝึกฝน แต่เมื่อใช้ชีวิตและทำงาน เราจะเจอเรื่องราวที่ทำให้เราประจักษ์และเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้มามากขึ้น อย่างเช่นเรื่องราวการบันทึกการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานของครูปิ่นโต เกรียงไกร วิหาร จากโรงเรียนต้นกล้า จ. ระยอง ตามความดังต่อไปนี้

หลังจากที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1 ภาวะผู้นำเรียนรู้รวมหมู่ และ หลักสูตรที่ 2 การคิดกระบวนระบบ คุณเกรียงไกร  วิหาร จากทีมโรงเรียนต้นกล้าระยอง ได้ทบทวนและบอกเล่าการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชนครูและเด็กๆ ที่โรงเรียน โดยขอยกตัวอย่าง 3 เรื่อง ดังนี้

1. การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร จากอ่านหนังสือ อบรมสัมมนา ศึกษาเรียนรู้จากการสนทนาและอินเตอร์เน็ต โดยมีการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ การเรียนรู้รวมเรื่องเดียวกัน และ  การเรียนรู้ตามความสนใจแล้วนำมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในองค์

 • การเรียนรู้รวมเรื่องเดียวกัน เป็นโครงการของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้เรื่องเดียวกันแล้วนำประเด็นที่ได้มาแบ่งปันตามทัศนะของตนเอง ผลที่เกิดขึ้นคือ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากมุมสะท้อนที่หลากหลาย
%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%86%e0%b8%9d%e0%b8%99

ครูเมฆฝน กันหาบัว นำเสนอหนังสือ โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล ในโครงการ Book Club  

การเรียนรู้ตามความสนใจ เป็นโครงการของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรเรียนรู้เรื่องที่ตนเองสนใจแล้วนำมาแบ่งปันเพื่อนในองค์กร ทำให้บุคลกรในองค์กรมีความรู้ใหม่ที่หลากหลาย

บรรยากาศในการแบ่งปัน จะยึดรูปแบบ “การสนทนาให้มีแรงปรารถนา ให้มีวิสัยทัศน์” และ “การสนทนาในการนำไปสู่การตั้งคำถาม ครุ่นคิด ลึกซึ้ง ใคร่ครวญ” วัฒนธรรมการเรียนรู้นี้ ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการเรียนรู้และแบ่งปัน  ส่งผลให้บุคลากรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมห่อหุ้ม (Container) ที่ดี และส่งผลกระทบถึงกันและกัน

 

a001

เด็กหญิงเทียนหอม อายุ 5 ขวบ ระหว่างเล่นลูกโป่ง

2. เข้าใจ “ดวงตาใหม่”ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองมีความกระจ่างในคำว่า “ตาใน” และ “การมองที่มีความลึกซึ้งมากขึ้น”  หลังกลับมาจากอบรมหลักสูตรที่ 2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ข้าพเจ้าปักใจเชื่อว่ามีความลึกซึ้งในการมองมากขึ้น คือ การเล่นลูกโป่งของเด็กๆ โดยปกติผมเคยเห็นเด็กนักเรียนเล่นลูกโป่งมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ได้เห็นอะไรมากนอกจากความสนุกของเขา แต่ครั้งหลังๆ นี้  นอกจากเคยมองเห็นความสนุกของเขาแล้ว ข้าพเจ้ายังมองเห็นว่าในการเล่นนั้น “เด็กกับลูกโป่งมีความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยไม่ได้มีส่วนใดแยกออกจากกัน” รวมถึงตัวของข้าพเจ้าเองที่ยืนมองอยู่ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นนั้นด้วย เหตุการณ์นั้นทำให้ผมเข้าใจ การเชื่อมโยง การเชื่อมความสัมพันธ์ ของตนเอง และระบบมากขึ้น

 

3. หนึ่งในสัญชาตญาณการเรียนรู้ของมนุษย์ จากบทความที่ได้ฟังเรื่องของ “สิทธารถะ” เป็นการสนทนาการเรียนรู้จากสายน้ำการให้

ความสำคัญกับการสอนระหว่างวาสุเทพกับสิทธารถะ ประกอบกับคำพูดของวิทยากร อาจารย์ชัยวัฒ์ ถิระพันธุ์ ที่พูดว่า “คนที่เติบโตมากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติจะมีทักษะการเชื่อมโยงตนเองเข้ากับบุคคลหรือระบบต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่เติบเติบในเมือง”

ในฐานะที่ทำงานด้านการศึกษา (ประเภทโรงเรียนสร้างเสริมทักษะชีวิต) ประโยคดังกล่าว ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจและชัดเจนกับสิ่งที่ทำอยู่  คือ เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้โดยนำธรรมชาติเข้ามาเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนรู้ให้มากที่สุด

e001

เด็กชายแจสเปอร์ 4 ขวบ และการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการเพาะต้นข้าว

วันหนึ่งข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นสัญชาตญาณการเรียนรู้ของ “เด็กชายแจสเปอร์”  อายุ 4 ขวบ ทันทีที่เขามองเห็นต้นข้าวที่เคยรถน้ำงอกขึ้น เขาเดินไปอุ้มมันขึ้นมาลูบเบาๆ อย่างทะนุถนอม และ ก้มลงจูบปลายยอดอ่อนของต้นข้าวนับครั้งไม่ถ้วน สักพักคำถามต่างๆ ก็เกิดขึ้นจากเขามากมายระหว่างที่เขายืนถือบัวรถน้ำ คำถามมากมายจะไม่เกิดขึ้น หากการเรียนรู้นั้นไม่มี “การสังเกต” ข้าพเจ้าคิดว่า “การสังเกตเป็นสัญชาตญาณการเรียนรู้แบบใคร่ครวญอย่างหนึ่ง”  ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิด “จิตประณีต” ด้วยเช่นเดียวกัน

— สิ่งที่ครูปื่นโตเล่ามาทำให้เห็นวงจรแห่งการเรียนรู้ลึกซึ้ง ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ คือ สภาวะจิตที่ละเอียดอ่อน นุ่มนวล จดจ่อเป็นสมาธิ จิตที่มีคุณภาพจะพาให้เราเห็นมากกว่าเดิม ได้ยินมากกว่าเดิม สัมผัสโลกและเข้าใจโลกได้มากกว่าเดิม และสำคัญยิ่งกว่า เราจะเรียนรู้ได้ก็เมื่อเราใส่ใจที่จะนำความรู้ไปทดลองปฏิบัติ ใคร่รวญ ทำความเข้าใจต่อด้วยตัวเอง

Posted in บันทึกการเรียนรู้ และการนำไปใช้ | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

อาชีพ หรือ พันธกิจแห่งชีวิต

photo-1422665717225-1a37f226c92aบางคนบอกว่า “เขาพิชิตภูเขาได้” ในขณะที่อีกคนอาจบอกว่า “ภูเขาร้องเรียกให้เขาขึ้นไปหา”

คนทั้งสองต่างขึ้นไปอยู่ที่ยอดเขา แต่วิธีที่เขามองตนเองและสิ่งที่เขาทำนั้นต่างกัน (mindset ต่างกัน)

แม่ชีเทเรซาเคยกล่าวว่า สิ่งต่างๆ ที่ตัวท่านทำนั้น เป็นเพราะตัวท่านเป็นดินสอให้พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า ให้พระผู้เป็นเจ้าเขียนพระประสงค์ผ่านตัวท่านไป หรือนักบุญฟรานซิส แห่งอัสสิซี กล่าวว่า ท่านเป็นเครื่องมือของสันติภาพ หรือ พระอาจารย์พุทธทาสน้อมยอมตนเป็นทาสของพระพุทธเจ้า เป็นต้น

เราจะเลือกมองตัวเองว่าอย่างไร?

“ขอให้เรามองว่า พวกเราเป็นผู้ถูกเลือกให้มาอยู่ในยุคที่ปั่นป่วนนี้ ถูกเลือกให้ทำงานที่เราทำเพื่อดูแลเพื่อนร่วมโลก” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กล่าว

สาระในเรื่องนี้ทำให้เรานึกถึงบทความที่อาจารย์เคยส่งให้อ่าน เหตุที่ภาวะการนำของอเมริกาล้มเหลว (Why America’s Leadership Fails) จากเดอะ นิวยอร์ค ไทมส์ (The New York Times) เขียนโดยคอลัมนิสต์นักการศึกษาชื่อดัง เดวิด บรู๊คส์ 

ในบทความชื้นนี้ เดวิด บรู๊คส์ วิเคราะห์ความตกต่ำล้มเหลวของภาวะการนำในการเมืองและระบบการบริหารงานของภาครัฐในอเมริกา ที่มาจากปัญหาเชิงมโนทัศน์ (mindset)

ระบบการเมืองของอเมริกาล้มเหลว ไม่เพียงเพราะการเมืองเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่น อีกทั้งชนชั้นนำไม่ยี่หระต่อความเป็นไปในสังคม แต่เดวิด บรู๊คส์ กล่าวว่า ที่สำคัญและลึกซึ้งกว่านั้น คือ คนดีๆ ที่มีความรู้ มีไฟและอุดมการณ์ในการทำงาน เมื่อเข้าไปอยู่ในภาครัฐแล้ว พวกเขารู้สึกถูกมัดตรึงด้วยระบบจนทำให้ความหมายของการดำรงอยู่และการทำงานที่มีอยู่นั้นเหือดหายไป

นักการศึกษา เดวิด บรู๊คส์ ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำ 2 คำ ที่เรามักใช้อธิบายถึงสิ่งที่ทำ (ตัวตนของเราด้วย) นั้นคือ คำว่า career ที่ขอแปลว่า อาชีพ กับคำว่า vocation ซึ่งขอแปลว่า พันธกิจของชีวิต หรือ เสียงเรียกจากภายใน (ในหนังสือชื่อ Let your life speak ของ ปาร์คเกอร์ เจ พาล์มเมอร์ นักการศึกษาคนสำคัญ พูดถึงคำว่า vocation ว่ามีรากศัพท์มาจากคำว่า voice แปลว่า เสียง ดังนั้น vocation คือ สิ่งที่เราทำตามเสียงเรียกจากข้างในตน)

เดวิด อธิบายต่อว่า อาชีพ เป็นสิ่งที่เราเลือก คนที่แสวงหาอาชีพจะถามว่า “เราจะหางานที่ดีที่สุดได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะได้ทำงานที่ดี มีอาชีพที่ดี”

ส่วนผู้ที่รู้สึกว่าตนเองถูกเพรียกหาให้รับใช้พันธกิจของชีวิต จะถามว่า “เราจะนำศักยภาพในตัวของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมได้อย่างไร”

อาชีพการงานคือสิ่งที่เราทำตราบเท่าที่ได้รับผลประโยชน์ที่เราปรารถนา แต่พันธกิจแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่เราตกหลุมรัก มีความเชื่อความศรัทธา และพันธกิจนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างตัวตนและบุคลิกของตัวเรา

พันธกิจของชีวิตเกี่ยวเนื่องกับการยึดถือแนวคิดอุดมการณ์บางอย่าง เป็นสิ่งที่นำความเบิกบานมาให้ในการดำเนินชีวิตตามอุดมการณ์นั้น และไม่ใช่สิ่งที่เราจะทอดทิ้งไปได้ง่ายๆ แม้จะเผชิญกับปัญหาความยากลำบาก

ผู้ที่มีพันธกิจในชีวิตจะมองเป้าหมายในระยะไกล ไม่หวาดหวั่นกับอุปสรรคเบื้องหน้า พวกเขาพร้อมที่จะมอบตนให้กับเป้าหมายด้วยความกล้าหาญและความหวัง

ในขณะที่ผู้ที่ทำงาน (โดยเฉพาะในบทความนี้ที่จะวิพากษ์ผู้ที่ทำงานการเมืองและภาครัฐ) พวกเขาถูกระบบทำให้ลืมอุดมการณ์ และเป้าหมายระยะไกล แต่จะสาละวนกับเป้าหมายระยะใกล้ๆ ปกป้องตัวเอง ซึ่งหลายครั้ง หมายถึงการไม่ทำอะไรใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยความกล้าที่จะแตกต่าง การทำแบบเดิมๆ ที่เป็นๆ มาก็ปลอดภัยดี ไม่เสี่ยง —- สิ่งนี้ เดวิด บรู๊คส์กล่าวว่า เป็นนิสัยเสีย ที่ทำให้ภาวะการนำของประเทศตกต่ำ และหากประเทศจะกลับมามีภาวะการนำอันสง่างามและเจริญก้าวหน้า เราต้องปลุกไฟในหัวใจและวิญญาณของพันธกิจในชีวิตของผู้คน

นิ่ง สงบ แล้วฟังเสียงภายในของคุณ

“เสียงภายในเรียกร้องให้คุณทำอะไร”

“พันธกิจในชีวิตของคุณคืออะไร”   

“คุณจะนำศักยภาพในตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมได้อย่างไร”

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

มิตรภาพงอกงาม การงานงอกเงย

13055051_976209939168420_5771178581716726202_oความรู้จากวิชาภาวะผู้นำเรียนรู้รวมหมู่และคิดกระบวนระบบนำไปใช้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

คุณมงคล  ปัญญาประชุม ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง เขียนสะท้อนบางส่วนของเส้นทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

หลังจากผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรที่1  ผมและทีมงานก็กระโจนเข้าสู่โหมดของการทำงานปกติ  งานของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง  บทบาทของพวกเราทีมเจ้าหน้าที่ในองค์กรส่วนใหญ่จะอยู่กับการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและขลุกอยู่กับการประชุมเป็นส่วนใหญ่  หลังๆ ผมเริ่มสังเกตเห็นว่า การประชุมหลายครั้งไปไม่ถึงเป้าหมาย  คนมาประชุมก็รู้สึกเบื่อหน่ายไร้ชีวิตชีวา ทุกอย่างดูเร่งรีบไปหมด สถานการณ์แบบนี้ ผมเคยเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายอื่นๆ ในฐานะของผู้เข้าร่วมก็คิดว่ามันอยู่ในภาวะการณ์เดียวกันนี้ จนหลายครั้งที่ผมตั้งคำถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้….? แต่พอเข้าร่วมอบรมครั้งแรกอาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านพูดถึงเรื่อง  “ ความศักดิ์สิทธิ์”  โดยเฉพาะ ความศักดิ์สิทธิ์ในสภาวะที่เราดำรงอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นสำคัญมาก มันเหมือนคำถามที่เมื่อก่อนวิเคราะห์ไปต่างๆ นาๆ ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็ถูกคลี่คลายลงไปด้วยคำว่า “ศักดิ์สิทธิ์”  เพียงคำเดียว

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 1  ในการจัดวงประชุมหรือพูดคุยกันในเครือข่าย  พวกเราพยายามสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในการพูดคุยกัน  โดยใส่ใจในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนให้มากขึ้น ทำให้การประชุมช้าลงบ้างและรับฟังเจตจำนงและอุดมการณ์ร่วมของเพื่อนร่วมเครือข่าย เปิดพื้นที่ให้แต่ละคนได้พูดถึงอุดมการณ์เบื้องลึกในการทำงาน  แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เพราะตัวแปรเยอะอยู่เหมือนกัน ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่มักดึงความสนใจของทีมงานและคนอบรมอยู่เสมอๆ  ความคุ้นเคยกันของพวกเราที่แทบจะเรียกได้ว่าแค่อ้าปากก็รู้ว่าจะพูดอะไร

พวกเราในบทบาทของคนนำการประชุมเองหลายครั้งก็ต้องทำงานกับตัวเองทั้งภายนอกภายในอยู่ตลอดเวลา  เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และต้องฝึกฝนอย่างหนักรวมถึงทำให้สม่ำเสมอระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาจนมันกลายเป็นนิสัย และกลายเป็นวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้ได้ แต่เครื่องมือที่อาจารย์ชัยวัฒน์  ท่านได้มอบให้เราก็เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนอย่างดี

สนามพลังแห่งการสนทนาทั้ง 4 ระดับ    การฟังอย่างลึกซึ่งโดยไม่รีบตัดสิน การปล่อยให้วงประชุมได้หยุดนิ่ง 10 30 วินาที  เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมได้อยู่กับตัวเองในแต่ละช่วงขณะของการแลกเปลี่ยน ช่วยให้เราเห็นบรรยากาศการพูดคุยที่ลึกซึ้งและเข้าถึงสภาวะภายในบางอย่างได้อย่างไม่น่าเชื่อ  ซึ่งผมขอเอาประสบการณ์ตรงที่ได้นำเอาความรู้จากหลักสูตรที่ 1 ที่อาจารย์ได้บ่มเพาะมาแบ่งปัน นะครับ

ครั้งนั้นผมและทีมจากเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานล่าง ได้รับการทาบทามจากหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง  ให้ไปช่วยจัดกระบวนการพูดคุยเพื่อยกระดับการทำงานของพวกเขา  ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในสังกัดของหน่วยงาน 22  อำเภอ คนประมาณ 60  คน  ที่มาร่วมประชุม

การประชุมกำหนดไว้ 2 วัน โดยวันแรกให้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และมีผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง 1 ท่านมาให้ข้อเสนอแนะ (โดยวันแรกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้จัดเป็นผู้ดำเนินการประชุม และพวกผมถูกชวนให้ร่วมสังเกตการณ์ประชุมเพื่อดำเนินการต่อในวันถัดไป)  ตัวแทนหน่วยงานแต่ละอำเภอผลัดเปลี่ยนกันขึ้นนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน อำเภอ ละ 20 นาทีและให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ

วันนั้นพวกเรานั่งฟังได้ครึ่งวันก็เริ่มมองหน้ากัน  ความรู้สึกตอนนั้นเริ่มเบื่อกันสุดๆ  พอนำเสนอผ่านไปประมาณ 6-7 กลุ่มข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญก็เริ่มซ้ำไปซ้ำมา ไม่มีอะไรแปลกใหม่  ยิ่งสร้างความน่าเบื่อในการฟัง (แต่เราก็ฟังกันจนจบ)  การประชุมวันนั้นเลิกตอนสามทุ่ม การประชุมครั้งนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าการนั่งฟังการประชุมแบบไร้ชีวิตชีวาแค่เพียง 1 วันนั้น  มันน่าเบื่อและเหนื่อยสุดๆเลยครับ…

   “วิชาความรู้และเครื่องมือที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ชัยวัฒน์ทั้งหลักสูตรที่ 1 และ 2 หลายอย่างถูกงัดออกมาใช้อย่างเต็มที่  เครื่องมืออย่างเช่น TIME LINE ถูกมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เราเห็นพัฒนาการของขบวนงานของเรา  เห็นรากเหง้าและเป้าหมายข้างหน้าร่วมกัน  การให้ความสำคัญกับการทำงานข้ามเครือข่าย และเห็นจุดร่วม ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรโดยเราต่างทำหน้าที่เป็นระบบย่อยในระบบใหญ่  เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กัน หลายอย่างเรามีความชัดเจนมากขึ้นเพราะการได้ผ่านการพัฒนาจากหลักสูตร Leaders by Heart

วันที่ 2 ของการประชุม วันนี้พวกเราเป็นทีมกระบวนกรที่จัดกระบวนการเอง  เราเริ่มการประชุมโดยการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในการประชุม  หลังจากที่เริ่มสร้างบรรยากาศให้ทุกอย่างเข้าที่  พวกเราปล่อยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นิ่งๆ ประมาณ ห้านาที  และค้นหาคุณค่าหรืออุดมการณ์ในการทำงานในบทบาทที่แต่ละคนได้รับผิดชอบมันอยู่  หลังจากนั้นเราปล่อยให้แต่ละคนได้เล่าสู่เพื่อนในกลุ่มย่อย ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 45 คนได้ฟัง ตลอดการเล่าเราได้ให้สมาชิกในกลุ่มหยุดนิ่งเพื่อเช็คอินเป็นระยะๆ ประมาณ 20 วินาที (ถือเป็นการให้คนเล่าได้เตรียมตัวเล่า และคนฟังได้เตรียมตัวในการฟัง)  และให้แต่ละกลุ่มได้แบ่งปันเรื่องราวที่ฟังให้กับวงใหญ่

ตอนนั้น ผมรู้สึกได้ว่าพวกเขาอยากเล่าเรื่องของตัวเองและอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฟัง และคนเล่าเองก็เล่าอย่างมีความสุข  ซึ่งสังเกตได้จากสีหน้าและแววตา ผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเพราะในระบบราชการคงไม่ค่อยได้มีใครสนใจเรื่องสภาวะภายในของพวกเขาเท่าไหร่ แต่คงเน้นการทำงานผ่านระบบโครงสร้างเป็นหลัก

ตลอดทั้งวันพวกเราได้ประยุกต์วิชาที่เรียนมาจากอาจารย์ชัยวัฒน์  ผมสมผสานกับความรู้เก่าที่พอมีอยู่ในตัวของพวกเราทำให้การประชุมวันนั้นมันมีชีวิตชีวาและเป็นเวทีการพูดคุยที่ทำให้คนทำงานได้ปรับจูนการทำงานทั้งสภาวะภายในภายนอก จากคนไปสู่เครือข่าย เป็นภาพองค์กร

เวลาเพียง 1 วันที่เราได้รับมอบหมายให้ทำกระบวนการคงน้อยเกินไปที่จะทำให้เราพาเขาไปสู่เป้าหมายที่อยากได้  แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้พวกเขาได้เห็นทิศทางและแนวทางที่จะไปชวนกันคิด และทำงานต่อในอนาคต และพวกผมเองก็เห็นว่าเราทำได้ และเราจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าพวกเราหมั่นฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะที่ติดเนื้อติดตัวของเรา

          สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ  ห้องเรียน Leaders by Heart  ทำให้เราเกิดมิตรภาพใหม่ๆ ที่ดีกับพี่ๆคนทำงานทางสังคม เราไปเจอกันที่ไหนก็รับรู้ได้ถึงมิตรภาพที่มีต่อกัน แม้ว่าเราจะเพิ่งเจอกันในห้องเรียนเพียงสองหลักสูตร  แต่เหมือนเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมายาวนาน มิตรภาพเหล่านี้คือขุมพลังสำคัญที่ช่วยขับและเปลี่ยนแปลงสังคมทีดีได้ในอนาคต

หลังจากที่เราได้เข้ารับการบ่มเพราะวิชาในหลักสูตรที่ 2 “การคิดกระบวนระบบ” สิ่งผมได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์มากๆ คือเรื่องการมอง 4 ระดับ ที่ทำให้เราสามารถมองและทำความเข้าใจกับปรากฎกการณ์ที่เกิดขึ้นได้ลึกซึ้ง และเห็นความเชื่อมโยง  เข้าใจถึงความสลับซับซ้อนของบางเหตุการณ์ได้แจ่มชัดขึ้น  เห็นได้ว่าเพียงแค่หนึ่งความเชื่อ (mental models) ก็อาจสร้างระบบหรือโครงสร้างมากมายขึ้นมารองรับ  และสร้างแบบแผนการปฎบัติต่างๆ นาๆ ขึ้นมารับใช้ตัวมันเอง จนทำให้เกิดปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน  และไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องเลวร้ายทุกอย่างล้วนมีเบื้องหลังความเชื่อของตัวมันเองทั้งนั้น  เพียงแต่เราทำความเข้าใจกับมันได้ลึกซึ้งเพียงใด

อีกประการหนึ่ง ถ้าผมนำเอาหลักการมอง 4 ระดับ  ไปปรับใช้กับการทำงานโดยเฉพาะงานเรื่องการจัดการความรู้  ที่ผมมีโอกาสได้รับมอบหมายจากพี่ๆในสำนักงานให้ทำหน้าที่นี้อยู่บ่อยๆ  ผมมั่นใจอย่างมากว่าการมอง 4 ระดับจะช่วยทำให้ผมมองเห็นเนื้อทองของแท้ในแต่ละเรื่องที่ผมพยายามจะค้นเข้าไปได้ดียิ่งขึ้น

อีกเรื่องที่ผมได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์มาก คือการทำให้เห็นว่า เราเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งระบบ  ที่เชื่อมโยงกับอีกหลายๆ ระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กหรือระบบใหญ่ หากเราเข้าใจแห่งหนที่ทางที่เราอยู่  อาจจะช่วยให้เราหาจุดคานงัดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ดียิ่งขึ้นได้ดีกว่าที่เราจะทำงานเพียงแค่ทำตามหน้าที่ไปวันๆ

หลังจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ 2 “การคิดกระบวนระบบ” เครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้มีโอกาสในการจัดงานใหญ่ๆ ที่เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคนทำงานทางสังคมอยู่ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 คือ มหกรรมสานงานเสริมพลัง 10 ปีขบวนการงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง  (งานใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้นะครับ แต่คิดดูซิครับแค่ชื่อก็บอกว่างานแบบนี้เพิ่งมีจัดครั้งแรกในรอบ 10 ของเครือข่ายงดเหล้าอีสานล่าง แต่ผมเพิ่งมาทำงานในเครือข่ายงดเหล้าปีนี้ย่างปีที่ 4 นะครับ…)  งานนี้เป็นการรวมเอาบรรดาคนที่ทำงานงดเหล้าและปัจจัยเสี่ยงใน 8 จังหวัดอีสานตอนล่าง  มาร่วมแสดงศักยภาพและหาแนวทางความร่วมมือในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ครั้งที่ 2 คือ สานงานเสริมพลังเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ “วัฒนธรรมสร้างปัญญานำพาสุขภาวะคนอีสาน” จัดอยู่ที่จังหวัดของแก่น  ซึ่งเป็นงานที่รวมเอาเครือข่ายทางสังคมทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสานมาเจอกัน  โดยทีมงานของเครือข่ายงดเหล้าได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญให้เป็นหนึ่งในทีมผู้จัดงาน

วิชาความรู้และเครื่องมือที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ชัยวัฒน์ทั้งหลักสูตรที่ 1 และ 2 หลายอย่างถูกงัดออกมาใช้อย่างเต็มที่  เครื่องมืออย่างเช่น TIME LINE ถูกมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เราเห็นพัฒนาการของขบวนงานของเรา  เห็นรากเหง้า และเป้าหมายข้างหน้าร่วมกัน  การให้ความสำคัญกับการทำงานข้ามเครือข่าย และเห็นจุดร่วม  ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรโดยเราต่างทำหน้าที่เป็นระบบย่อยในระบบใหญ่  เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆกัน  หลายอย่างเรามีความชัดเจนมากขึ้นเพราะการได้ผ่านการพัฒนาจากหลักสูตร Leaders by Heart

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ  ห้องเรียน Leaders by Heart  ทำให้เราเกิดมิตรภาพใหม่ๆที่ดีกับพี่ๆคนทำงานทางสังคม  เราไปเจอกันที่ไหนก็รับรู้ได้ถึงมิตรภาพที่มีต่อกัน แม้ว่าเราจะเพิ่งเจอกันในห้องเรียนเพียงสองหลักสูตร  แต่เหมือนเรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันมายาวนาน    มิตรภาพเหล่านี้คือขุมพลังสำคัญที่ช่วยขับและเปลี่ยนแปลงสังคมทีดีได้ในอนาคต

Posted in Uncategorized | Leave a comment

คุณสมบัติแห่งภาวะผู้นำ 6 ประการ

 

photo-1433878455169-4698e60005b1ผู้นำเป็นผู้รังสรรค์อนาคต และอนาคตไม่ได้อยู่ภายนอกหรืออยู่ข้างหน้าเรา หากแต่อนาคตอยู่ในหัวใจและชีวิตด้านในของผู้นำเอง เดวิด โบห์ม นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้โด่งดังกล่าวว่า “อนาคตเป็นสิ่งที่เราก่อร่างสร้างขึ้นอยู่ทุกๆ ขณะ”

เราตระหนักหรือไม่ว่า สิ่งที่เราเป็น ทำ และพูด เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของตัวเราและของโลก

โจเซฟ จาวอสกี้  ผู้เขียนหนังสือ Synchronicity: the Inner Path of Leadership พูดถึงคุณลักษณะแห่งภาวะผู้นำที่จะร้งสรรค์อนาคต 6 ประการ ที่ทุกคนสามารถบ่มเพาะให้มีในตนเอง กล่าวคือ

 • มีเป้าหมายที่ชัดเจน

ผู้นำต้องเดินสู่โลกภายใน ค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตนเอง “เรามีชีวิตอยู่ไปทำไม และเพื่อทำอะไร” หลายครั้ง เวลาเราคุยเรื่องเป้าหมาย หลายคนมักสับสนเอาเป้าหมายของงานมาเป็นเป้าหมายชีวิต เช่นเป้าหมายทำให้คนในชุมชนลด เลิกสุรา — เป้าหมายนี้ไม่ผิด แต่เป็นเป้าหมายชีวิตหรือ? เป้าหมายของงานอาจเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายชีวิต ยกตัวอย่างตามข้างต้น ผู้นั้นอาจมีเป้าหมายชีวิตที่ต้องการให้ผู้คนรอบข้างมีความสุข เข้าถึงความสุขแท้ในใจตน ซึ่งหมายถึงมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในครอบครัวและชุมชนที่ไม่มีความรุนแรง เศรษฐกิจครัวเรือนดี เป็นต้น และด้วยเป้าหมายนี้ เขา/เธอจึงเลือกทำงานรณรงค์งดเหล้าและมีเป้าหมายในงานเช่นนั้น นอกจากงานงดเหล้า เขา/เธอก็สามารถทำอีกหลายเรื่องหลายอย่างเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายชีวิต

การค้นพบเป้าหมายไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับหลายคนเส้นทางนี้อาจเจ็บปวดเกินกว่าที่จะก้าวไปเสียด้วยซ้ำ ส่วนผู้ที่เริ่มจาริกบนหนทางแล้ว ก็อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อค้นพบเป้าหมายภายใน อย่างไรก็ตาม การพบเป้าหมายที่ชัดเจนจากภายในตน นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่ง

“คุณมีเป้าหมายอะไรในชีวิต มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร” หากยังตอบไม่ได้ หรือยังไม่ชัด ก็ไม่เป็นไร ออกเดินทางเข้าสู่โลกภายใน ค้นหาความหมายและคำตอบต่อไป

 •  มุ่งมั่นตั้งใจ

เมื่อมีเป้าหมายแล้ว การเดินทางสู่เป้าหมายล้วนต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจ อุทิศตนต่อความฝัน ซึ่งผุดขึ้นจากส่วนลึกในความเป็นตัวตนของเรา ดี ฮอค ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทวีซ่านานาชาติ เปรียบว่า “เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจชนิดที่ต้องทุ่มจ่ายหมดหน้าตักล่วงหน้าเลยทีเดียว”

อย่างไรก็ดี ความมุ่งมั่นตั้งใจเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอ จำต้องบวกด้วยการลงมือทำเข้าไปด้วย คือ ต้องตกลงปลงใจที่จะเดินก้าวข้ามพรมแดนที่คุ้นเคยสู่ดินแดนที่ยังไม่รู้จัก (risk zone) ไร้แผนที่ และไม่มีข้อรับประกันใดๆ ว่าจะสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงถอนตัวนับแต่ก้าวแรก แต่หากใครกล้าก้าวเดินไปยังดินแดนที่ไม่คุ้นนี้ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย เขา/เธอก็อาจไปพบสิ่งที่ปรารถนา

เราอาจนึกถึง การเดินทางออกจากพระราชวังของเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อแสวงหาความจริงสูงสุด การเดินทางที่ไร้แผนที่ เต็มไปด้วยอุปสรรคท้าทายนานา แต่เมื่อไม่ท้อ ไม่ถอย เจ้าชายก็กลายเป็นพระพุทธเจ้า

คุณมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อเป้าหมายมากเพียงใด คุณทำอะไรบ้าง แต่ถ้าคุณยังไม่มีความมุ่งมั่นหรืออุทิศตัวต่อเป้าหมายพอ นั่นเป็นเพราะอะไร

 • สดับรับฟัง

photo-1440557958969-404dc361d86f

http://magdeleine.co/browse/

ผู้นำมีความสามารถที่จะรับฟังด้วยความตื่นรู้อย่างกระจ่างชัด ได้ยินเสี้ยวขณะและจังหวะแห่งโอกาสที่ปรากฏ ผู้นำต้องฝึกฝนทักษะการรับฟังอย่าลึกซึ้ง ได้ยินเสียงของสิ่งที่รอคอยจะผุดบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อจะได้ร่วมมือกับสิ่งนั้นหรือกระบวนการนั้น เพื่อเข้าไปร่วมกำหนดทิศทางของอนาคตที่กำลังจะมาถึง

เดวิด โบห์ม อธิบายว่า “อนาคตและความจริงบางอย่างในระบบชีวิตก็รอคอยให้เราทำคลอดมันออกมาเหมือนกัน” อธิบายง่ายๆ ได้ว่า ผู้นำมีความสามารถในการอ่านทิศทาง อ่านอนาคต อ่านสิ่งที่กำลังจะเกิด เหมือนขงเบ้งอ่านดินฟ้าอากาศ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การรบ เป็นต้น

นี่เป็นความสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขปัจจัยให้เกิด “ปาฏิหาริย์ที่คาดเดาได้” เป็นคุณลักษณะที่ละเอียดอ่อนที่สุดของภาวะผู้นำ ซึ่งผู้นำจะฟังได้อย่างนี้สภาวะภายในใจต้องละเอียดลึกซึ้ง ผ่านการฝึกฝนสภาวะจิตมาอย่างดี

 คุณได้ยินเสียงแห่งอนาคตหรือไม่ อะไรที่รอคอยจะบังเกิดขึ้นในโลก ในงานของคุณ ในตัวคุณเอง คุณฝึกฟังแต่ไหน ฟังตัวคุณเอง ฟังเสียงของผู้คนรอบข้าง ฟังเสียงของธรรมชาติ ฯลฯ

 • ศิโรราบต่อเจตจำนงอันยิ่งใหญ่

การพัฒนาความเป็นผู้นำ คือ การศิโรราบต่อเจตจำนงอันยิ่งใหญ่และให้เจตจำนงนั้นนำทางเราไป การยอมรับเจตจำนงอันยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะเราหลายคนที่ถูกหล่อหลอมเลี้ยงดูด้วยกระบวนทัศน์แบบตะวันตก ที่เน้นการบังคับควบคุมและเราสั่งการสิ่งต่างๆ หรือความรู้สึกว่า “กูใหญ่ กูแน่” อัตตาคับแก้ว แบบนี้การศิโรราบก็เกิดได้ยาก

การที่จะยอมรับเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ได้นั้น เราจำต้องเปิดใจอย่างลึกซึ้งและกล้าที่จะให้เจตจำนงนำทางเราไปข้างหน้า เรายังต้องรอคอยด้วยใจจดจ่อ ในขณะเดียวกันก็ปล่อยวางเพื่อให้เจตจำนงอันยิ่งใหญ่เผยตัวต่อเรา

อย่างไรก็ดี การเปิดใจยอมรับเจตจำนงไม่ได้หมายถึงไม่ต้องทำอะไรเลย แล้วเจตจำนงจะปรากฏขึ้นเอง จริงๆ แล้ว เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพื่อให้เจตจำนงนั้นเปิดเผยออกมา

มีผู้ถามว่า การศิโรราบ กับ ศรัทธา ต่างหรือเหมือนกัน? เป็นคำถามที่น่าสนใจ เราไม่ตอบ แต่ขอให้ผู้อ่านใคร่ครวญด้วยหัวใจว่า เมื่อคุณศิโรราบ กับเมื่อคุณศรัทธา ความรู้สึกข้างใน อาการที่แสดงออกเหมือนหรือต่างกัน ท่านพระอาจารย์พุทธทาสศรัทธา หรือ ศิโรราบ ต่อพระพุทธเจ้า จึงตั้งชื่อตนใหม่ว่า “พุทธทาส” และเมื่อท่านตั้งฉายาให้ตนใหม่แล้ว ท่านดำเนินชีวิตอย่างไร ทำอะไร เพื่ออะไร

 • ลงเล่นในสนามเดียวกับผู้อื่น

เมื่อเราค้นพบเป้าหมายชีวิต มุ่งมั่นเดินทางสู่เป้าหมาย ก้าวข้ามธรณีประตูออกจากที่ที่คุ้นเคยสู่เขตแดนแห่งการผจญภัยและความหมาย เรียนรู้ให้เจตจำนงที่ยิ่งใหญ่นำทาง เมื่อนั้น เราจะพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในสนามพลังสนามเดียวกันกับเพื่อนอีกหลายคนที่ร่วมเป้าหมายเดียวกันกับเรา พูดง่ายๆ คือ เราจะพบเพื่อนร่วมทาง ที่เหนี่ยวนำเราไปสู่เป้าหมายอย่างมีพลัง

เดวิด โบห์ม พูดถึงสิ่งนี้ว่าเป็น “สนามพลังของมวลมนุษยชาติ” ความว่าง (อวกาศ) เป็นโลกที่เต็มไปด้วยสื่อเหนี่ยวนำความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ สนามพลังในความหมายนี้ คือ ปัจจัยที่เชื่อมโยงและส่งผลอิทธิพลต่อกัน เราไม่อาจมองเห็นสนามพลังแต่รับรู้ผลสะท้อนของสนามพลังเหล่านี้ได้ สนามพลังเหล่านี้เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ที่สำคัญ เดวิด โบห์ม เชื่อว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจและสิ่งที่เราเป็นส่งผลและอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อสนามพลังเหล่านี้ ดังนั้น เมื่อเราพัฒนาภาวะผู้นำมาถึงระดับนี้ เราจะพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในสนามพลังของคนอื่นๆ ที่ร่วมความหมายและเป้าหมายเดียวกันกับเรา เราไม่ได้ทำอะไรคนเดียวแบบปัจเจกชนอีกต่อไป แต่เราทั้งหมดกำลังทำสิ่งต่าง ๆ ไปในทางเดียวกันตามระบบแห่งอนาคตที่กำลังก่อตัวขึ้น

คุณพอบอกได้ไหมว่า ในเวลานี้ มีใครบ้างที่อยู่ในสนามเดียวกันกับคุณ เขา/เธอร่วมเป้าหมาย ความหมายเดียวกันหรือไม่ และหากคุณรู้สึกว่า มีเพื่อนร่วมสนามเดียวกัน มันมีพลังอย่างไร ผลของการมีเพื่อนในสนามนี้เป็นเช่นไร

 • ประตูที่เปิดออกสู่โอกาสอันมหัศจรรย์

ถึงขั้นนี้ ภาวะปัจจัยและสถานการณ์พร้อมแล้ว ความเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อย ในจังหวะที่ใช่ ก็จะทำให้เกิดความมหัศจรรย์นานาประการ นี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะสมบูรณ์ ที่นำสิ่งต่างๆ มารวมกันเข้าอย่างไม่น่าเชื่อ เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้ ก็จะบังเกิดขึ้นและนำเราไปบนหนทางของเรา

ในห้วงเวลาแบบนี้ เราจะรู้สึกถึงความไหลเลื่อนรอบๆ ตัว สิ่งต่างๆ ดูเหมือนจะเกิดขึ้นได้เอง งานที่เหมือนว่าเราจะต้องใช้ความพยายามและลงแรงอย่างยิ่งยวดเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ กลับทำได้ โดยแทบไม่ต้องใช้ความพยายาม คาร์ล ยุง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “Synchronicity” (บางคนอาจเรียกว่า้“ธรรมจัดสรร” — ผู้แปล) โจเซฟ แคมเบล เรียกว่า “พลังผู้ช่วยเหลือเหนือธรรมชาติ” ส่วน บิล มอยเยอร์ส เรียกว่า “การได้รับความช่วยเหลือจากมือที่ซ่อนอยู่”

ไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไร ความเลื่อนไหลในห้วงเวลานี้เปิดช่องทางให้คนต่างๆ เดินเข้ามาหาเรา เป็นผู้ที่เราต้องการและจำเป็นที่จะช่วยทำให้ฝันของเราเป็นจริงขึ้นมา แม้สิ่งที่ผมกล่าวไปนั้นจะยังอยู่ในช่วงก่อร่างทางความคิด หากความคิดเหล่านี้ก็ช่วยพัฒนากรอบความเข้าใจธรรมชาติของผู้นำสรรสร้างอนาคต

ข้อเขียนนี้มีบางส่วนที่ผู้เขียนเสริมเติมเข้ามาเพื่ออธิบายขยายความให้ผู้อ่านเข้าใจ แต่ส่วนใหญ๋นำมาจากข้อเขียนของโจเซฟ จาวอสกี้ ผู้เขียนหนังสือ Synchronicity: the Inner Path of Leadership เป็นหนังสือบอกเล่าการเดินทางด้านในของผู้นำ ในอันที่จะหยั่งลึกถึงความจริงและพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์อนาคต

 

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

เมื่อตัวเราเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยน

เมื่อเรามีสติ ใส่ใจสัมพันธ์กับผู้คนตรงหน้า การสนทนาก็ดีขึ้นและส่งผลกับประสิทธิภาพของงาน นี่คือสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งจากบันทึกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณกฤดาญชลี เพ็ญภาค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช

ทีม สปสช. กำลังช่วยกันทำแบบฝึกหัดเรื่องเส้นแห่งกาลเวลาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวขององค์กรและบริบทสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์กร

ทีมงาน สปสช. ( 5 คน) มีข้อสรุปว่าจะใช้วิธีการ สนทนาโดยเลือกเป้าหมายการสนทนาให้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดที่สัมพันธ์กับงาน โครงการ แผนงาน องค์กรของเรา (เห็น big picture) ซึ่งแต่ละคนจะมีเวทีประชุมจัดทำยุทธศาสตร์ปี 2560- 2564 ขององค์กรแบบไต่ระดับ พวกเราในทีมจะได้ทำในระดับของสำนักที่แต่ละท่านสังกัดอยู่ โดยเลือกใช้รูปแบบวิธีที่ 1 (สนทนาให้มีแรงปรารถนา) และเลือกใช้วิธีที่ 4 (สนทนานำไปสู่การตั้งคำถามและใคร่ครวญให้ลึกซึ้ง) มาปรับใช้เป็นกระบวนการการทำงานร่วมกัน

อนึ่ง ในช่วงการปฏิบัติงานแต่ละวัน แต่ละเดือน ข้าพเจ้าจะมีวงสนทนาระหว่างทีมงานในสำนักอยู่เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งสามารถนำหลักการ วิธีการที่ได้เรียนรู้การสนทนา นำไปปรับใช้ได้ทุกวัน นอกจากนี้ยังได้นำวิธีการฟัง การครุ่นคิด การนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ( I statement) แลกเปลี่ยนความเห็นและมีข้อเสนอในวงประชุมมากขึ้น และตั้งใจฟังคนอื่นมากขึ้น โดยใช้หลักของการวางตัวเป็นกลางและไม่กล่าวโทษผู้อื่น โดยไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง หรือจะฟังอย่างนิ่ง โดยไม่แสดงความเห็นคิดหรือกล่าวโทษใคร

จากที่ลองฝึกปฏิบัติตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง ทำให้การสนทนาระหว่างทีมงานมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น บรรยายกาศในวงประชุมทุกเดือน สนุกสนาน ผ่อนคลาย ตั้งใจ ตอบสนองการพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นได้ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงาน (ข้าพเจ้า) กับผู้บริหาร ยกตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าจะวางทุกสิ่งไว้ก่อน และสนใจฟังทีมงาน สายตาประสานเพื่อให้คู่สนทนารับทราบว่าเรื่องที่นำมาพูดคุยกับข้าพเจ้านั้น เป็นหัวข้อสำคัญและข้าพเจ้าควรให้ความสำคัญกับคู่สนทนาด้วยการสนใจ และตั้งใจฟัง สนองตอบด้วยการพยักหน้าและตั้งคำถามบ้างในบางครั้ง หรือ หากต้องมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ จะพยายามวางตัวเป็นกลางไม่อคติกับบุคคลที่กำลังเสนองาน พิจารณาจากข้อมูลเป็นลำดับแรก เป็นต้น ข้าพเจ้าได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการได้นำไปปรับใช้ เห็นว่าวงประชุมให้ความสำคัญระหว่างกันมากขึ้น การพูดแทรกระหว่างการประชุมน้อยลง หากต้องการแสดงความคิดเห็น จะยกมือขึ้นมาก่อนทุกครั้งเพื่อให้ประธานประชุมเห็นและอนุญาตให้บุคคลที่ยกมือได้แสดงความเห็นได้

ข้าพเจ้า พบว่าการนำวิธีการเรียนรู้จากหลักสูตรภาวะผู้นำฯ มาปรับใช้ได้ทุกวัน เริ่มต้นจากการปรับสติให้อยู่กับปัจจุบัน มุ่งผลสำเร็จของงาน แต่ต้องมุ่งความสัมพันธ์กับทีมงานในสำนักด้วย การตั้งใจฟัง มองหน้าคู่สนทนา วิเคราะห์อย่างใคร่ครวญและมีสติอยู่กับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงนั้น และนำหัวข้อการสนทนามาปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้เกิดผลสำเร็จ ยกเว้นสิ่งที่ได้รับมอบหมายมากเกินกำลังหรือเกินความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการคือนำหัวข้อ หรือโจทย์งานที่ได้รับไปสนทนาหารือกับผู้ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับข้าพเจ้าต่อ พร้อมตั้งคำถามเพื่อการพัฒนางานมากกว่าตั้งปัญหา

หวังในใจลึกๆ ว่า หากทุกคนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แบบมีสติ ใคร่ครวญไตร่ตรอง สาเหตุและผลที่เกิด ต้องดี เชื่อว่าทุกคนในองค์กรพื้นฐานเป็นคนดีทุกคน แต่ในบางครั้งการทำงานอาจเกิดความขัดแย้งกันบ้าง ไม่เข้าใจกันบ้าง

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าอีกข้อหนึ่งว่า มองความแตกต่างในแง่ดีถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะความแตกต่างอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ต้องใช้คำพูดเชิงบวก ความขัดแย้งจะน้อยลง ควรทำข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันไว้ หากเจอปัญหาต้องพูดคุยกันแบบเห็นหน้า เพราะการสื่อสารแบบไม่เห็นหน้าจะทำให้ปัญหาบานปลายกว่าที่เป็นอยู่ กล่าวขอบคุณบ่อยๆ ที่สำคัญคือ ต้องไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิดง่าย เชื่อว่าทุกคนเป็นคนดี เพราะทุกคนอยากเห็นองค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางร่วมกันไว้

สุดท้ายนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์หลังจากได้เข้าอบรมภาวะผู้นำเรียนรู้หมู่ (Team learning& Mental Model) ข้าพเจ้าหยิบหนังสือมาอ่านมากขึ้น ตั้งเป้าหมายเดือนละ 1 เล่มซึ่งทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้เริ่มจดบันทึกตารางงานเรียงลำดับความสำคัญของงานแต่ละวันสิ่งไหนต้องทำก่อนและหลัง.

Posted in บันทึกการเรียนรู้ และการนำไปใช้ | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment