Category Archives: ผลึกความเข้าใจจาการอบรม

Touch Point Leadership ภาวะผู้นำ ณ จุดสัมผัส

ได้ดูคลิปของ Mahidol Channel ตอน เปิดใจคุณลุงเอก อดีตคนขับรถ เรียนแค่ ป.4 ชีวิตพลิกผัน ได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรี ม.มหิดล เป็นข้าราชการ ก.สาธารณสุข เพราะ ในหลวง ร.9 ทรงรับสั่ง “ให้เรียนต่อ” เมื่อได้ฟังเรื่องราวของคุณศรีวิชัย ทรงสุวรรณ ข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ที่เล่าความหลังเมื่อครั้งได้พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทำให้เห็นภาพและเข้าใจทฤษฎี Touch Point Leadership: ภาวะผู้นำ ณ จุดสัมผัส ที่อาจารย์ชัยวัฒน์บรรยายให้ฟังในการอบรมหลักสูตร “ภาวะผู้นำสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้” (Advanced Leadership) ที่พอะสรุปหลักได้ว่า           “ทุกหนทุกแห่งที่ไป ทุกขณะ ทุกคน … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

คุณสมบัติแห่งภาวะผู้นำ 6 ประการ

  ผู้นำเป็นผู้รังสรรค์อนาคต และอนาคตไม่ได้อยู่ภายนอกหรืออยู่ข้างหน้าเรา หากแต่อนาคตอยู่ในหัวใจและชีวิตด้านในของผู้นำเอง เดวิด โบห์ม นักฟิสิกส์ทฤษฎีผู้โด่งดังกล่าวว่า “อนาคตเป็นสิ่งที่เราก่อร่างสร้างขึ้นอยู่ทุกๆ ขณะ” เราตระหนักหรือไม่ว่า สิ่งที่เราเป็น ทำ และพูด เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของตัวเราและของโลก โจเซฟ จาวอสกี้  ผู้เขียนหนังสือ Synchronicity: the Inner Path of Leadership พูดถึงคุณลักษณะแห่งภาวะผู้นำที่จะร้งสรรค์อนาคต 6 ประการ ที่ทุกคนสามารถบ่มเพาะให้มีในตนเอง กล่าวคือ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ผู้นำต้องเดินสู่โลกภายใน ค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตนเอง “เรามีชีวิตอยู่ไปทำไม และเพื่อทำอะไร” หลายครั้ง เวลาเราคุยเรื่องเป้าหมาย หลายคนมักสับสนเอาเป้าหมายของงานมาเป็นเป้าหมายชีวิต เช่นเป้าหมายทำให้คนในชุมชนลด เลิกสุรา — เป้าหมายนี้ไม่ผิด … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

หัวใจแห่งภาวะผู้นำ

“อยากให้โลกเป็นอย่างไร จงเป็นคนแบบนั้นก่อน” — มหาตมะ คานธี ผู้นำ คือ ผู้ที่นำตนเองได้ ตัวตนของเขาและสิ่งที่เขาทำนั้นเองที่จะสร้างผลสะเทือน แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำตัวเองตามเขาไปด้วย ผู้นำ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยามฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (personal mastery)  หรืออาจเรียกได้ว่า บ่มเพาะบารมีในตน (perfection) บารมีในที่นี้หมายถึงการเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงศักยภาพสูงสุดในตนขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นความหมายอย่างในพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมากมาย เช่น การให้ ความเมตตากรุณา ความอดทนอดกลั้น ปัญญา ขันติ เป็นต้น เกิดสภาวะแห่งการตื่น ปีเตอร์ เซงเก้ ให้คำนิยามถึงภาวะผู้นำพื้นฐานไว้ 2 ประการ คือ The development and application of … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

พลัง

  Systems thinking is relationship of forces. การคิดกระบวนนระบบคือการคิดจากการเห็นสิ่งต่างๆ ปฏิสัมพันธ์กัน “กำลัง” กระทำกับ “กำลัง” และกำลัง/พลังต่างๆ นั้นไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง ตายตัว แต่พลังนั้นมีขึ้น-ลง ลด-เพิ่ม เปลี่ยนแปลงได้ ตามเหตุและปัจจัย เมื่ออาจารย์ชัยวัฒน์ชวนคิดเรื่อง “กำลัง” (พลัง) เราก็นึกถึงคำพูด “May the Force be with you.” ของมาสเตอร์โยดา แห่ง Star Wars “กำลัง/พลังของเหล่าเจไดคืออะไร อยู่ตรงไหน พวกเขามีพลังได้อย่างไร เขาเอากำลังไปใช้เพื่ออะไร” สาวก Star Wars … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

เรือจ้าง สายน้ำ และการฟังของเรา

เช้าวันที่สามของการอบรมคิดกระบวนระบบ เรานั่งสมาธิ หลับตา กายนิ่ง เพื่อนำพาใจให้สงบ เมื่อกายและใจนิ่งสักพัก ทีมพี่เลี้ยงอ่านความบางตอนจากวรรณกรรมคลาสสิก “สิทธารถะ” โดย เฮอร์มานน์ เฮสเส ความตอนที่เลือกมาอ่าน คือ “คนแจวเรือจ้าง” เป็นการพบกันและสนทนาระหว่าง สิทธารถะกับวาสุเทพ ชายแจวเรือจ้าง หลังจากนั้น ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่ได้รับจากการฟังข้อความนี้ เราคิดว่าเรารู้แลมองคนทะลุ เวลาใครพูดอะไรให้เราฟัง เรารีบสอน บอก ด้วยความหวังดี แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นในทางตรงกันข้าม ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า เราต้องฟังอย่างวาสุเทพ สะกิดใจการฟังสายน้ำ ตัวเองได้ประสบการณ์จากน้ำ เมื่อวานลงเล่นน้ำและทดลองทำท่าไทเก๊กที่อาจารย์ฉั่ว (ศรชัย) สอน รู้สึกว่า สายน้ำสัมพันธ์กับเรา สายน้ำมีคลื่นพลัง ทำให้เรานิ่ง เหมือนกับเราส่งถ่ายพลังซึ่งกันและกัน ความเคลื่อนไหวของพลังในตัวเราถ่ายทอดสู่น้ำและน้ำสู่เรา ในฐานะนักทำงานทางสังคม เราเรียนรู้เข้าใจพลังการฟังอยู่แล้ว … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

โลกคือข่ายใยของความสัมพันธ์ต่าง ๆ

บันทึกการเรียนรู้วันแรกของการอบรมคิดกระบวนระบบ เราเรียนการคิดกระบวนระบบมากว่าสิบครั้ง ได้ยินเรื่องระบบปิด ระบบเปิด ระบบกลไก ระบบที่มีชีวิต และหลักคิดสำคัญของคิดกระบวนระบบมานับครั้งไม่ถ้วน ซ้ำยังได้เขียนหนังสือที่มีบทว่าด้วยการคิดกระบวนระบบ แต่วันนี้ การได้ฟังเรื่องเดิมซ้ำอีกกลับทำให้เกิดความรู้สึกใหม่ที่อุทานกับตัวเองในใจว่า “อ้อ อย่างนี้เอง” ไม่มีครั้งไหนในการเรียนจะซึ้งกับคำว่า “ปฏิสัมพันธ์” (connection) เท่าครั้งนี้ “โลกคือข่ายใยของความสัมพันธ์ต่าง ๆ” เราสรุปกับตัวเอง แล้วก็คิดถึงหนังสือ The Web of Life และ The Hidden Connections ของนักฟิสิกส์ ฟริตจ๊อป คาปร้า   “ปฏิสัมพันธ์เป็นหัวใจของระบบ” อาจารย์ชัยวัฒน์พูดเน้น “หัวใจของระบบ คือ ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง เมื่อส่วนต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ดวงตาใหม่ จากหลักสูตรคิดกระบวนระบบ

การคิดกระบวนระบบเป็นวิชาที่ยากและท้าทาย เนื่องจากเราต้องปรับเปลี่ยนสายตา ความรู้สึก และความคิดในการมองโลก จากที่มองโลกแบบแยกส่วน เราต้องฝึกมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่เรามักพูดเสมอว่า “องค์รวม” ในการอบรม อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ พาเราฝึกทักษะการคิด การสนทนาและการมองอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งทักษะพื้นฐานประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การเห็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยตาเนื้อ แต่เห็นได้ด้วยตาใน (ใจ) — นั่นคือ สายใยที่เชื่อมโยงสรรพสิ่งต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ ดังนั้น จิตที่ละเอียด สายตาที่เฝ้าสังเกตสิ่งต่าง ๆ และใจที่เปิดรับข้อมูลความคิด ความรู้สึกจากผู้คนที่หลากหลายแตกต่าง เป็นทั้งทักษะและอุปนิสัยสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงวิชานี้ยิ่ง ๆ ขึ้น แม้จะท้าทาย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าจะเรียนรู้ ในเวลาเพียง 4 วัน ความเข้าใจใหม่ การมองโลกด้วยสายตาใหม่ก็เกิดขึ้นได้ ดังที่ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment