อาชีพ หรือ พันธกิจแห่งชีวิต

photo-1422665717225-1a37f226c92aบางคนบอกว่า “เขาพิชิตภูเขาได้” ในขณะที่อีกคนอาจบอกว่า “ภูเขาร้องเรียกให้เขาขึ้นไปหา”

คนทั้งสองต่างขึ้นไปอยู่ที่ยอดเขา แต่วิธีที่เขามองตนเองและสิ่งที่เขาทำนั้นต่างกัน (mindset ต่างกัน)

แม่ชีเทเรซาเคยกล่าวว่า สิ่งต่างๆ ที่ตัวท่านทำนั้น เป็นเพราะตัวท่านเป็นดินสอให้พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า ให้พระผู้เป็นเจ้าเขียนพระประสงค์ผ่านตัวท่านไป หรือนักบุญฟรานซิส แห่งอัสสิซี กล่าวว่า ท่านเป็นเครื่องมือของสันติภาพ หรือ พระอาจารย์พุทธทาสน้อมยอมตนเป็นทาสของพระพุทธเจ้า เป็นต้น

เราจะเลือกมองตัวเองว่าอย่างไร?

“ขอให้เรามองว่า พวกเราเป็นผู้ถูกเลือกให้มาอยู่ในยุคที่ปั่นป่วนนี้ ถูกเลือกให้ทำงานที่เราทำเพื่อดูแลเพื่อนร่วมโลก” อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ กล่าว

สาระในเรื่องนี้ทำให้เรานึกถึงบทความที่อาจารย์เคยส่งให้อ่าน เหตุที่ภาวะการนำของอเมริกาล้มเหลว (Why America’s Leadership Fails) จากเดอะ นิวยอร์ค ไทมส์ (The New York Times) เขียนโดยคอลัมนิสต์นักการศึกษาชื่อดัง เดวิด บรู๊คส์ 

ในบทความชื้นนี้ เดวิด บรู๊คส์ วิเคราะห์ความตกต่ำล้มเหลวของภาวะการนำในการเมืองและระบบการบริหารงานของภาครัฐในอเมริกา ที่มาจากปัญหาเชิงมโนทัศน์ (mindset)

ระบบการเมืองของอเมริกาล้มเหลว ไม่เพียงเพราะการเมืองเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่น อีกทั้งชนชั้นนำไม่ยี่หระต่อความเป็นไปในสังคม แต่เดวิด บรู๊คส์ กล่าวว่า ที่สำคัญและลึกซึ้งกว่านั้น คือ คนดีๆ ที่มีความรู้ มีไฟและอุดมการณ์ในการทำงาน เมื่อเข้าไปอยู่ในภาครัฐแล้ว พวกเขารู้สึกถูกมัดตรึงด้วยระบบจนทำให้ความหมายของการดำรงอยู่และการทำงานที่มีอยู่นั้นเหือดหายไป

นักการศึกษา เดวิด บรู๊คส์ ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำ 2 คำ ที่เรามักใช้อธิบายถึงสิ่งที่ทำ (ตัวตนของเราด้วย) นั้นคือ คำว่า career ที่ขอแปลว่า อาชีพ กับคำว่า vocation ซึ่งขอแปลว่า พันธกิจของชีวิต หรือ เสียงเรียกจากภายใน (ในหนังสือชื่อ Let your life speak ของ ปาร์คเกอร์ เจ พาล์มเมอร์ นักการศึกษาคนสำคัญ พูดถึงคำว่า vocation ว่ามีรากศัพท์มาจากคำว่า voice แปลว่า เสียง ดังนั้น vocation คือ สิ่งที่เราทำตามเสียงเรียกจากข้างในตน)

เดวิด อธิบายต่อว่า อาชีพ เป็นสิ่งที่เราเลือก คนที่แสวงหาอาชีพจะถามว่า “เราจะหางานที่ดีที่สุดได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะได้ทำงานที่ดี มีอาชีพที่ดี”

ส่วนผู้ที่รู้สึกว่าตนเองถูกเพรียกหาให้รับใช้พันธกิจของชีวิต จะถามว่า “เราจะนำศักยภาพในตัวของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมได้อย่างไร”

อาชีพการงานคือสิ่งที่เราทำตราบเท่าที่ได้รับผลประโยชน์ที่เราปรารถนา แต่พันธกิจแห่งชีวิตเป็นสิ่งที่เราตกหลุมรัก มีความเชื่อความศรัทธา และพันธกิจนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างตัวตนและบุคลิกของตัวเรา

พันธกิจของชีวิตเกี่ยวเนื่องกับการยึดถือแนวคิดอุดมการณ์บางอย่าง เป็นสิ่งที่นำความเบิกบานมาให้ในการดำเนินชีวิตตามอุดมการณ์นั้น และไม่ใช่สิ่งที่เราจะทอดทิ้งไปได้ง่ายๆ แม้จะเผชิญกับปัญหาความยากลำบาก

ผู้ที่มีพันธกิจในชีวิตจะมองเป้าหมายในระยะไกล ไม่หวาดหวั่นกับอุปสรรคเบื้องหน้า พวกเขาพร้อมที่จะมอบตนให้กับเป้าหมายด้วยความกล้าหาญและความหวัง

ในขณะที่ผู้ที่ทำงาน (โดยเฉพาะในบทความนี้ที่จะวิพากษ์ผู้ที่ทำงานการเมืองและภาครัฐ) พวกเขาถูกระบบทำให้ลืมอุดมการณ์ และเป้าหมายระยะไกล แต่จะสาละวนกับเป้าหมายระยะใกล้ๆ ปกป้องตัวเอง ซึ่งหลายครั้ง หมายถึงการไม่ทำอะไรใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยความกล้าที่จะแตกต่าง การทำแบบเดิมๆ ที่เป็นๆ มาก็ปลอดภัยดี ไม่เสี่ยง —- สิ่งนี้ เดวิด บรู๊คส์กล่าวว่า เป็นนิสัยเสีย ที่ทำให้ภาวะการนำของประเทศตกต่ำ และหากประเทศจะกลับมามีภาวะการนำอันสง่างามและเจริญก้าวหน้า เราต้องปลุกไฟในหัวใจและวิญญาณของพันธกิจในชีวิตของผู้คน

นิ่ง สงบ แล้วฟังเสียงภายในของคุณ

“เสียงภายในเรียกร้องให้คุณทำอะไร”

“พันธกิจในชีวิตของคุณคืออะไร”   

“คุณจะนำศักยภาพในตัวเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมได้อย่างไร”

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s