หัวใจแห่งภาวะผู้นำ

“อยากให้โลกเป็นอย่างไร จงเป็นคนแบบนั้นก่อน” — มหาตมะ คานธี

_DSC0061-resizeผู้นำ คือ ผู้ที่นำตนเองได้ ตัวตนของเขาและสิ่งที่เขาทำนั้นเองที่จะสร้างผลสะเทือน แรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำตัวเองตามเขาไปด้วย

ผู้นำ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพียรพยามฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (personal mastery)  หรืออาจเรียกได้ว่า บ่มเพาะบารมีในตน (perfection) บารมีในที่นี้หมายถึงการเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงศักยภาพสูงสุดในตนขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นความหมายอย่างในพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีมากมาย เช่น การให้ ความเมตตากรุณา ความอดทนอดกลั้น ปัญญา ขันติ เป็นต้น เกิดสภาวะแห่งการตื่น

ปีเตอร์ เซงเก้ ให้คำนิยามถึงภาวะผู้นำพื้นฐานไว้ 2 ประการ คือ

  1. The development and application of self-knowledge พัฒนาความรู้เกี่ยวกับตนเอง 

คือ การรู้จักตัวเองให้ดี รู้ว่า ฉันเป็นใคร จริตนิสัย ข้อดี ข้อด้อย ศักยภาพต่างๆ แล้วพัฒนาศักยภาพในตนให้ยิ่งๆ ขึ้น รู้ว่าจะฝึกฝนตนเองอย่างไร เช่น ตั้งคำถามกับตัวเอง หมั่นสนทนากับตนเองและผู้อื่น เพื่อทำความรู้จักตนเอง เสพสุนทรีย์ในชีวิตบ้าง เช่น ศิลปะ ดูหนัง ฟังเพลง ฯลฯ ทำให้รู้จักตนเองให้ดีขึ้น บางคนอาจจะใช้กระบวนการ Nature quest คือการปลีกวิเวกไปในป่า ธรรมชาติ เพื่อค้นพบตัวเอง การเดินทางสู่ความเข้าใจตนและฝึกฝนตนเองมีได้หลายรูปแบบ เราต้องเลิกสิ่งที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของตัวเอง

เมื่อรู้ตนแล้ว ผู้นำก็ใช้ตนเป็นด้วย คือ รู้ว่าจะเอาความรู้จักตนเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร ทำอะไร เพื่ออะไร หรือเพื่อรับใช้เป้าหมาย/ความหมายอะไรในชีวิต

ในระหว่างการดำรงชีวิตและการกระทำใดๆ ก็ต้องมีความรู้เนื้อรู้ตัว (self-awareness) มีสติรู้ตัวเองในการกระทำ/การพูด และในความสัมพันธ์กับผู้อื่น

คุณรู้จักตนเองเพียงใด ลองทบทวนดูว่า ตัวตนของคุณเป็นเช่นใด สิ่งที่ถนัด ข้อดี ข้ออ่อน ฯลฯ แล้วคุณได้ใช้ตนเองเพื่อทำประโยชน์ใดบ้าง เพื่ออะไร คุณมีวิธีการในการฝึกฝนพัฒนาศักยภาพของตนหรือไม่ ทำอะไรและอย่างไร ทำบ่อยแค่ไหน และเห็นพัฒนาการในตนหรือไม่ อย่างไร

Concept of teamwork: Close-Up of hands business team showing un

Concept of teamwork: Close-Up of hands business team showing unity with putting their hands together.

  1. The capacity to clarify and create what is most important in your life มีความสามารถในการทำให้ตนเองกระจ่างว่า เกิดมาทำไม อยู่ไปเพื่ออะไร อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต

เมื่อกระจ่างแจ้งในตนก็จะมีไฟในหัวใจ มีความกล้าหาญ เสียสละที่จะอุทิศตนเพื่อเป้าหมาย นอกจากความชัดเจนในเป้าหมายของชีวิตแล้ว ผู้นำต้องรู้วิธีที่จะเติมไฟในหัวใจ (aspiration) และหากในการดำเนินชีวิต มีบางช่วงที่ท้อแท้ หมดพลัง เราก็มีความสามารถที่จะฟื้นพลังให้กลับขึ้นมาใหม่ อย่าง ท่านมหาตมะ คานธี เวลาท่านรู้สึกล้า อ่อนแรง ท่านจะอ่านหนังสือ ภควัทคีตา แล้วท่านก็จะมีพลังกลับขึ้นมาอุทิศตนเพื่อเป้าหมายของตนต่อไป

คุณกระจ่างในเป้าหมายชีวิตหรือไม่ เป้าหมายของชีวิตคุณคืออะไร อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

หากคุณกระจ่างชัดในเป้าหมายของตนเองแล้ว คุณได้ทำให้สิ่งใดบ้าง เพื่อให้ความปรารถนาที่เป็นเป้าหมายนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิต

ในวันนี้ คุณเข้าใกล้เป้าหมายในชีวิตเพียงใด รู้สึกอย่างไร และคิดจะทำอะไรหรือฝึกฝนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

การที่ใช้ชีวิตอย่างกระจ่างชัดในเป้าหมายแตกต่างอย่างไรหรือไม่กับการใช้ชีวิตโดยไม่ตระหนักถึงเป้าหมายชีวิต

คุณสามารถตั้งคำถามสืบค้นตนเองกับหลัก 2 ประการนี้ไปเรื่อยๆ คำถามที่เราได้ลองชวนคุณครุ่นคิดนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น …. ขอให้คุณเบิกบานกับการรู้จักตนเอง ใช้ตนเองเป็น เพื่อเป้าหมายที่คุณปรารถนา

หมายเหตุ หลายครั้งเวลาที่พูดถึงเป้าหมายในชีวิต เราจะพูดที่เป้าหมายของงานเป็นส่วนใหญ่ อยากให้คุณถามตัวเองอย่างจริงจังและลึกซึ้งว่า คุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร อะไรคือความหมาย/เป้าหมายในชีวิตของคุณ การงานอาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเป้าหมายชีวิต แต่อาจไม่ใช่ทั้งหมด หรือบางที หากคุณหาความหมายชีวิตเจอ คุณอาจจะพบว่า งานที่ทำอยู่ยังไม่ตอบโจทย์หรือวิธีการที่ทำงานอยู่นั้นยังไม่ตอบโจทย์ก็ได้

This entry was posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s