เบื้องต้นคิดกระบวนระบบ – เล่าเรื่องตัวฉัน

ตลาดวิชา คิดกระบวนระบบ 1407ช่วงเช้าวันแรกของการอบรมคิดกระบวนระบบสำหรับผู้เข้าอบรมตลาดวิชา เป็นกิจกรรมเล่าเรื่อง “ตัวฉัน” ให้เพื่อนในทีม/กลุ่มของคุณ เล่าอะไรก็ได้เพื่อให้เพื่อนรู้จัก “ตัวฉัน” มากขึ้น ใช้เวลาเล่าคนละประมาณ 5 นาที ในขณะที่มีคนเล่าเรื่องของเขา คนที่เหลือ ขอให้ฟังอย่างตั้งใจ

……. ทดลองทำกิจกรรมดูนะคะ…………….
เมื่อทุกคนได้ผลัดกันเล่าเรื่อง “ตัวฉัน” ของตนแล้ว ขอให้ร่วมกันสะท้อนว่า รู้สึกอย่างไรกับการได้ยินเรื่องเล่าของกันและกัน คุณพบอะไรในเรื่องเล่าของตัวเอง และพบอะไรจากเรื่องเล่าของเพื่อนๆ การเล่าเรื่องตัวฉันให้กันและกันฟัง
……..ใคร่ครวญสักพัก…………………………………
เสียงสะท้อนจากผู้เข้าอบรม หลังจากทำกิจกรรมเล่า “ตัวฉัน”
“รู้สึกประหลาดใจที่มาเจอคนที่เหมือนกัน ทั้งที่มาจากคนละที่ พอคุยกัน ก็ได้รู้ว่าเราเหมือนกัน แต่ละคนเป็นคนไม่อยู่นิ่ง”ตลาดวิชา คิดกระบวนระบบ 1407-1
“เราได้มองชีวิตของตัวเอง รู้สึกว่าเพื่อนทั้งสามคนเจอมรสุมทำในชีวิตทั้งนั้น ทำให้เห็นว่า สิ่งที่เราเจอนั้นมันขี้ประติ๋วมาก และยิ่งรู้สึกว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว”
“เราพบความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของคนในกลุ่ม เราดีใจที่เจอ we มากขึ้น เพิ่มขึ้นทุกวัน ในกลุ่มเล็กๆ หลากหลายมาเจอกัน ที่จูนกันติด และมาทำสิ่งใหญ่บางอย่างร่วมกัน”
จากนั้น อาจารย์ชัยวัฒน์เพิ่มข้อคิดว่า “การคิดกระบวนระบบเริ่มขึ้นตั้งแต่มาเจอกันแล้ว ทำไมเราจึงให้คุณค่ากับความแตกต่างหลากหลาย ก็เพราะชีวิตมีหลายมิติ การคิดกระบวนระบบคือการคิดจากการเห็นใบหน้าความเป็นมนุษย์ ที่แตกต่างหลากหลายที่เชื่อมโยงกัน
ยิ่งเราเห็นความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ เราจะเข้าใจกัน พูดคุยกัน เห็นจุดเชื่อม จุดร่วม และเมื่อเห็นจุดร่วม เราก็เห็นทางที่จะเชื่อมกัน
fb คิดกระบนระบบ ตลาดวิชา 1407“ความเป็นฉัน” เกิดขึ้นจากอะไร ความเป็นเช่นเกี่ยวข้องกับใคร อะไรบ้าง
…………….ใคร่ครวญสักพัก…………………….
อาจารย์ชัยวัฒน์สรุปหัวใจของแบบฝึกหัดนี้ว่า ในความเป็นฉัน เราเล่าความ “เป็นอื่น” ทั้งนั้น มีเรื่องของครอบครัว เพื่อน สถาบันการศึกษา ฯลฯ แสดงว่า ความเป็นฉันถูกสร้างโดยความเป็นอื่นทั้งสิ้น อาทิ ลักษณะครอบครัว เราเป็นลูกคนที่เท่าไร ชุมชน การศึกษา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สร้างบุคลิกของเราหรือไม่ ความเป็นฉันจะไม่ปรากฏขึ้นถ้าฉันอยู่คนเดียว
ดังนั้น Systems thinking คือ การเห็นว่าสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงเข้าหากัน แม้ความเป็นฉันก็มาจากปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับสิ่งต่างๆ กระบวนการแห่งความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเราอยู่ในระบบต่างๆ ที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ ตั้งแต่ระบบร่างกายของเรา —- ครอบครัว —- ชุมชน โรงเรียน วัด —– จังหวัด —– ภาค — ประเทศ — โลก —- จักรวาล
วิธีคิดกระบวนระบบคือการคิดเป็นกระบวนการ (Systems thinking is process thinking.) ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เหมือนมนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สำเร็จรูป ประกอบร่างเสร็จแล้วคงที่ แต่ความเป็นมนุษย์ก็เป็นกระบวนการเติบโตไปเรื่อยๆ ไม่จบสิ้น
การคิดเป็นกระบวนการจะทำให้เราเข้าใจการทำเรื่องเครือข่าย เพราะการคิดกระบวนระบบคือการคิดที่เห็นข่ายใยความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่างๆ (Systems thinking is network thinking.)
———————————
เมื่อเราพบว่าความเป็นฉันเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ คนอื่นๆ สิ่งอื่นๆ ทำให้ “ฉันเป็นฉัน” อย่างที่เป็นอยู่ — ความเข้าใจเช่นนี้ทำให้เรารู้สึกอย่างไรกับตัวเองกับสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เราเป็นเรา ความเข้าใจในเรื่องนี้มีผลกับความรู้สึก ความคิดของเราที่มีต่อตัวเองและสรรพสิ่งที่เราเกี่ยวข้องหรือไม่
This entry was posted in กิจกรรมเรียนรู้, Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s