Monthly Archives: June 2016

เรือจ้าง สายน้ำ และการฟังของเรา

เช้าวันที่สามของการอบรมคิดกระบวนระบบ เรานั่งสมาธิ หลับตา กายนิ่ง เพื่อนำพาใจให้สงบ เมื่อกายและใจนิ่งสักพัก ทีมพี่เลี้ยงอ่านความบางตอนจากวรรณกรรมคลาสสิก “สิทธารถะ” โดย เฮอร์มานน์ เฮสเส ความตอนที่เลือกมาอ่าน คือ “คนแจวเรือจ้าง” เป็นการพบกันและสนทนาระหว่าง สิทธารถะกับวาสุเทพ ชายแจวเรือจ้าง หลังจากนั้น ทุกคนแลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกที่ได้รับจากการฟังข้อความนี้ เราคิดว่าเรารู้แลมองคนทะลุ เวลาใครพูดอะไรให้เราฟัง เรารีบสอน บอก ด้วยความหวังดี แต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นในทางตรงกันข้าม ตอนนี้เข้าใจแล้วว่า เราต้องฟังอย่างวาสุเทพ สะกิดใจการฟังสายน้ำ ตัวเองได้ประสบการณ์จากน้ำ เมื่อวานลงเล่นน้ำและทดลองทำท่าไทเก๊กที่อาจารย์ฉั่ว (ศรชัย) สอน รู้สึกว่า สายน้ำสัมพันธ์กับเรา สายน้ำมีคลื่นพลัง ทำให้เรานิ่ง เหมือนกับเราส่งถ่ายพลังซึ่งกันและกัน ความเคลื่อนไหวของพลังในตัวเราถ่ายทอดสู่น้ำและน้ำสู่เรา ในฐานะนักทำงานทางสังคม เราเรียนรู้เข้าใจพลังการฟังอยู่แล้ว … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

โลกคือข่ายใยของความสัมพันธ์ต่าง ๆ

บันทึกการเรียนรู้วันแรกของการอบรมคิดกระบวนระบบ เราเรียนการคิดกระบวนระบบมากว่าสิบครั้ง ได้ยินเรื่องระบบปิด ระบบเปิด ระบบกลไก ระบบที่มีชีวิต และหลักคิดสำคัญของคิดกระบวนระบบมานับครั้งไม่ถ้วน ซ้ำยังได้เขียนหนังสือที่มีบทว่าด้วยการคิดกระบวนระบบ แต่วันนี้ การได้ฟังเรื่องเดิมซ้ำอีกกลับทำให้เกิดความรู้สึกใหม่ที่อุทานกับตัวเองในใจว่า “อ้อ อย่างนี้เอง” ไม่มีครั้งไหนในการเรียนจะซึ้งกับคำว่า “ปฏิสัมพันธ์” (connection) เท่าครั้งนี้ “โลกคือข่ายใยของความสัมพันธ์ต่าง ๆ” เราสรุปกับตัวเอง แล้วก็คิดถึงหนังสือ The Web of Life และ The Hidden Connections ของนักฟิสิกส์ ฟริตจ๊อป คาปร้า   “ปฏิสัมพันธ์เป็นหัวใจของระบบ” อาจารย์ชัยวัฒน์พูดเน้น “หัวใจของระบบ คือ ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง เมื่อส่วนต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

ดวงตาใหม่ จากหลักสูตรคิดกระบวนระบบ

การคิดกระบวนระบบเป็นวิชาที่ยากและท้าทาย เนื่องจากเราต้องปรับเปลี่ยนสายตา ความรู้สึก และความคิดในการมองโลก จากที่มองโลกแบบแยกส่วน เราต้องฝึกมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่เรามักพูดเสมอว่า “องค์รวม” ในการอบรม อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ พาเราฝึกทักษะการคิด การสนทนาและการมองอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งทักษะพื้นฐานประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การเห็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยตาเนื้อ แต่เห็นได้ด้วยตาใน (ใจ) — นั่นคือ สายใยที่เชื่อมโยงสรรพสิ่งต่าง ๆ ในความสัมพันธ์ ดังนั้น จิตที่ละเอียด สายตาที่เฝ้าสังเกตสิ่งต่าง ๆ และใจที่เปิดรับข้อมูลความคิด ความรู้สึกจากผู้คนที่หลากหลายแตกต่าง เป็นทั้งทักษะและอุปนิสัยสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงวิชานี้ยิ่ง ๆ ขึ้น แม้จะท้าทาย แต่ก็ไม่ยากเกินกว่าจะเรียนรู้ ในเวลาเพียง 4 วัน ความเข้าใจใหม่ การมองโลกด้วยสายตาใหม่ก็เกิดขึ้นได้ ดังที่ผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 … Continue reading

Posted in ผลึกความเข้าใจจาการอบรม, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment