Monthly Archives: February 2016

เมื่อใจโยงใยถึงกัน ความมหัศจรรย์ก็บังเกิด (When we connect, miracles happen.)

“นี่ไม่ใช่การปาฐกถาหรือการบรรยาย สิ่งที่อาตมาทำคือ การแบ่งปันจากหัวใจ นำเอาประสบการณ์จากหัวใจคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่ได้รับการเรียนรู้สั่งสอนมาถ่ายทอดให้พวกเรา ดังนั้น ขอให้มีสติ ใส่ใจ ในการฟัง ไม่ใช่ฟังด้วยหู แต่ด้วยตา ใจ สมอง แล้วจะได้ยินมากกว่าคำพูด” ดิฉันไม่ใช่พิธีกรโดยอาชีพ แต่ก็มักได้รับการทาบทามให้ทำหน้าที่นี้อยู่หลายครั้ง โดยเพื่อนในแวดวงเอ็นจีโอ องค์กรจิตอาสา และองค์กรภาคประชาสังคม โดยมาก ดิฉันจะบ่ายเบี่ยง ด้วยเกรงว่าจะทำได้ไม่ดีและแนะนำให้เพื่อนๆ ติดต่อผู้ที่ดิฉันเห็นว่าเป็นมืออาชีพมากกว่า แต่ในครั้งนี้ ดิฉันเลือกที่จะท้าทายตัวเองและน้อมรับคำเชิญจากโครงการเผชิญความตายอย่างสงบ เครือข่ายพุทธิกา ทั้งๆ ที่มีความหวาดหวั่นในใจและกังวลมากมาย งาน “ศิลปะแห่งการอยู่และการตาย” จัดเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นงานใหญ่และมีความสำคัญในหลายระดับ ประการแรก เป็นงานที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดิฉันนับถือมางานนี้มากมาย … Continue reading

Posted in บันทึกการเรียนรู้ และการนำไปใช้ | Tagged , , | Leave a comment